2019. június havi bejegyzések

A megye legjobb olvasói

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár szervezésében 40. alkalommal került megrendezésre a Barátunk a könyv olvasónapló pályázat. A verseny során két fordulóból válogatták ki a megye legjobb olvasóit. Az első rész az ismeretterjesztő könyvekre épült, ebből a legügyesebb 22 csapat továbbjutott a szépirodalmi műveket feldolgozó második fordulóba. Az ünnepélyes díjátadásra június 15-én 10 órától került sor, az Agóra Tudományos Élményközpontban. Köszöntőt mondott Sohonyai Edit írónő, aki hangsúlyozta az olvasás fontosságát a gyermekek életében. Ajándékműsorként Az öreg és a csodálatos hal bábelőadást tekinthettük meg az Innen és túl bábcsoport jóvoltából. Iskolánk „Léta vezér” csapata (Guba Dávid 5.c, Lakatos Regina 5.b, Oláh István 5.c, Szabó Anna 5.b) az 5. helyezést érte el. Gratulálunk!

baratunk2019

Felkészítő pedagógus: Milotai-Kiss Ildikó

A bejegyzés megosztása:

Árpád-házi szentjeink nyomában

A Gyermekjóléti Alapítvány és az Országos Mécs László Irodalmi Társaság „Árpád-házi szentjeink” címmel országos rajzpályázatot hirdetett. Hercz Béla 6.c osztályos diákunk kiváló eredményt ért el, a zsűri dicséretben részesítette. Jutalma az oklevél mellett egy belépőjegy a Nyíregyházi Állatparkba.
Gratulálunk!

Felkészítő pedagógus: Milotai József

A bejegyzés megosztása:

Újra itt az év vége

Hamarosan lezárul a 2018-2019 tanév. A nyolcadikos diákjaink nagy pillanata a Ballagás. Időpontja: 2019 június 15. szombat 9:00.

Az itt maradó diákjaink nagy valószínűséggel legáhítottabb napja pedig az Évzáró, melyet 2019. június 21-én pénteken 9:00 órától tartunk.

Kérnénk minden tanulót az ünnepségen ünnepi (fekete-fehér) ruházatban jelenjen meg!

vakacio

A bejegyzés megosztása:

„Hajh, de szívünk a hazáért helyt van ám…”

Projektazonosító: HAT-18-01-0019

Iskolánk hetedik osztályos tanulói a „HATÁRTALANUL” program keretében ötnapos tanulmányi kiránduláson vehettek részt Dél-Erdélyben és Székelyföldön. A tanulmányi kirándulás központi témaköre az 1848/49-es forradalom és szabadságharc erdélyi vonatkozású helyszíneinek bejárása, a forradalmi események felelevenítése. Magát a pályázat címét is az erdélyi Désen íródott huszárinduló egyik sora ihlette.

Erdélyben járva ismeretszerzésünket nem korlátozhattuk csak a ’48-as események tanulmányozására, megismerkedtünk a csodás természeti, földrajzi környezettel, a népi hagyományokkal, tájjellegű ételekkel, szokásokkal, impozáns történelmi műemlékekkel és találkoztunk helyi általános iskolás gyerekekkel is.

Kirándulásunk első napját a „magyar Golgotának” nevezett városban kezdtük, ahol Zala György Szabadságszobránál elhelyezett koszorúval tisztelegtünk a 13 aradi vértanú tábornok bátor kiállása, hazaszeretete előtt.

Aradról egy rövidlelki töltekezésre a barokk stílusú, szépen felújított máriaradnai kegytemplomot látogattuk meg, majd Vajdahunyadon, Mikszáth szavaival a „várak királya” következett. A középkor lovagi kultúrájának hangulatát tárta elénk a Zalasd-patak fölé magasodó Hunyadi várkastély.

A dévai vár meredélyeit a technika vívmányának köszönhetően, a siklóval, könnyedén meg hódíthattuk, majd a Kőmíves Kelemen ballada tanulói tolmácsolását követően a várból csodálhattuk meg az elénk táruló panorámát. A napot Algyógyon szállásunk elfoglalásával zártuk a helyi Református Ifjúsági Központban. Az Ifjúsági Központ területén találkozhattak a gyerekek Erdély egyik legrégibb, még a kereszténység felvételekor épült Árpád-kori kerektemplommal, illetve egy XVI. századi későgótikus református templom érdekességére hívtuk fel a figyelmet: falaiba az egykori Dácia római provincia környéken talált sírköveit építették be. A gyerekekkel segítettünk még az Ifjúsági Központ környezetének rendbetételében is.

Másnap utunkat Gyulafehérvár felé vettük. Az egykori fejedelmi székhely Árpád-kori székesegyházának méltóságot árasztó falai között olyan, a magyar történelmet meghatározó személyiségekre emlékeztünk, mint Hunyadi János, Hunyadi László, Izabella királyné, János Zsigmond, Bocskai István. Gyulafehérvárról a Szászföldön keresztül folytattuk utunkat. Az Erdélyből kitelepített szászok százezreinek kéznyomai az erődtemplomok, falakkal megerősített városok, mint történelmi mementók figyelmeztetnek az egykori kulturális sokszínűségre. A középkori szász építészeti remekben, a berethalmi erődtemplomban tettünk látogatást, majd Medgyes és Segesvár történelmi belvárosait jártuk be. Szászföld határán, a fehéregyházi emlékműnél megemlékeztünk az 1849. július 31-i vesztes ütközetről, amelyben Petőfi is, a szabadság költője is elesett.

Székelyföldre érkezve Székelykeresztúron annak a körtefának a maradványainál időztünk el, amely alatt Petőfi utolsó napját töltötte, hogy másnap a fehéregyházi csatában életét adja a magyar szabadságért.

IMG_2548

A fehéregyházi csata emlékművénél

Következő szállásunkat Székelyudvarhelyen foglaltuk el, innen csillagtúra szerűen jártuk be az idegenbe szakadt magyar végeket. A Kárpátok belső ívében kibontakozó vulkáni tevékenységre utaló természeti képződményeket ismerhettünk meg, mint a kénkigőzölgéséről nevezetes Büdös-barlang, vagy a folyamatosan fortyogó, bugyborékoló Apor lányok feredője. A Csomád egykori krátereiben létrejött Mohos-láp tanösvényein végig sétálva jégkorszaki maradványnövényeket ismerhettek meg a gyerekek, majd a Szent Anna-tó lenyűgöző látványával zártuk túránkat. A nap végén a Kányádi Sándor által magyar thermopülainek nevezett Nyergestetőn emlékeztünk meg Gál Sándor és Tuzson János 200 honvédjének az 1849. augusztus 1-én lezajlott önfeláldozó küzdelméről.

IMG_2550

Virágültetés Tamási sírjánál

A legnagyobb élményt viszont a helyi iskolával és gyerekekkel való találkozás jelentette. Mi szervezők immár második alkalommal tértünk vissza a homoródszentpáli László Gyula Általános Iskolába, ahol szeretetteljes fogadtatás mellett közös néptánccal, énekléssel, beszélgetéssel, játékkal töltöttük a délelőttöt. Többen is a kirándulás utáni élménybeszámolóikban kiemelték, hogy mennyire jól érezték magukat a helyi gyerekek társaságában, illetve hogy több száz kilóméterre is magyar gyerekekkel találkozhattak, beszélhettek. A délután során a csíksomlyói kegytemplom csendességében idéztük fel a kegyhely magyarságot egyesítő jelentőségét felekezetekre és határokra való tekintet nélkül, majd felkapaszkodtunk a somlyói hegynyeregbe, a pünkösdi búcsúk helyszínére.

IMG_2553

A Homoródszentpáli Általános Iskolában

IMG_2552

A Homoródszentpáli Általános Iskolában

Az utolsó nap a kikapcsolódás jegyében indult. A napos délelőttöt strandolással töltöttük Székelyudvarhelyen. A hazafelé vezető utunk első állomása Farkaslaka volt, ahol Tamási Áron síremlékénél elültettük virágainkat, majd Parajdon egy trópusi lepkekülönlegességeket bemutató lepkeházba tértünk be. Az ebéd elköltése után már csak a közel 400 km-es út várt ránk hazaérkezésünkig.

IMG_2551

Strandolás Székelyudvarhelyen

A kirándulásról visszatérve, iskolánkban megszerveztük a fakultatívan vállalt értékelő foglalkozást. A gyerekek élménybeszámolói, fogalmazásai, rajzai és fényképek felhasználásával közösen készítettük el a programot felölelő projektnaplót. Külön foglalkozás keretében tájékoztattuk iskolánk hatodik osztályos tanulóit és osztályfőnökeit a kirándulás élményeiről, a szerzett tapasztalatokról, illetve a Határtalanul program nyújtotta lehetőségekről, annak az oktató-nevelő folyamatban betöltött szerepéről, hasznosulásáról.

A Nemzeti Összetartozás témanap képezte a programsorozat záróelemét, amit szintén a kirándulásról hazatérve szerveztünk meg. Településünk Trianon emlékművénél egy rövid emlékműsor és koszorúzás keretében idéztük fel a nemzetünket és a történelmi Magyarországot ért tragikus nagyhatalmi békedöntést, a sorsfordító nemzeti széttagoltságot előidéző eseményt.

A Határtalanul pályázati program szervezői, megvalósítói: Nagy Dezsőné, Zsírosné Czeglédi Erzsébet, Milotai József

A bejegyzés megosztása:

Évfolyamok kirándulása

Mint minden tanév végén ebben az évben is iskolai tantermi foglalkozásokon túli kirándulásokat szerveztünk tanulóink részére. Az 1. évfolyam Nyíregyházára, a 2. a Hortobágyra, a 2. b.c. Debrecenbe, a 3. évfolyam Diósgyőrbe, és a 4. évfolyam Egerbe tett látogatást. Ezeken az egy napos távolléteken a városok és környékének nevezetességeit mutatjuk meg kis diákjainknak, valamint ekkor még jobban előtérbe kerül a csataépítés, a közösség formálása.

nyiregy2019also

1. évfolyam Nyíregyházán

hortobagy2019also

2.a: Hortobágy

diosgyor2019also

3. évfolyam: Diósgyőr

eger2019also

4. évfolyam: Eger

A bejegyzés megosztása:

Öltözz Zöldbe!

2019. május 31-én országszerte meghirdetett fogjunk össze és tegyünk együtt a szelektív hulladékgyűjtés és környezetünk védelmének érdekében környezetvédelmi mozgalomhoz iskolánk is csatlakozott. Ezen a napon nemcsak zöldbe öltöztünk, hanem a gyermeknap kereteiben is törekedtünk arra, hogy diákjaink figyelmét felhívjuk a környezetvédelem sürgető problémáira.

zoldbeoltozz2019

A bejegyzés megosztása: