Alsós szakkörök kategória bejegyzései

Beindult az alsós Diáksport kör

Hosszú évek óta működik iskolánkban a tömegsport a mozgást kedvelő gyerekek örömére, a 2.,3.,4. évfolyamban. Itt készülnek fel az őszi-tavaszi atlétikai versenyekre, a játékos ügyességi vetélkedőkre. Megismerkednek a grundbirkózás szabályaival és kipróbálhatják erejüket verseny keretében. Ha éppen nincs versenyfeladat, akkor ismerkednek a különböző sportágakkal, azok szabályaival és alapjaival. Rendszeresen részt vesznek a kék teljesítménytúra programjában.

sportkorcsapat

A kis sportgiliszták

sportkor01

Foglakozásokon a tollaslabda is előkerül

sportkor02

Barlangásznak készülők

sportkor03

Kezdem a nullával, a többit majd meglátjuk…

A bejegyzés megosztása:

Matematika szakkör

Az idei 2013/14-es tanévben az iskolánkban a 3-4. évfolyamon tehetséggondozás keretében matematika szakkört tartunk heti 2 órában.

matekszakkor02

Azon gyerekek járnak ezen foglalkozásra, akiknek logikus gondolkodása, problémamegoldó készsége, figyelem tartóssága, memóriája kiemelkedő. A szakköri foglalkozásokon nemcsak a kötelező tananyaggal foglalkoznak, hanem képet kapnak a matematika tantárgy elvontabb oldaláról is. Itt szárnyalhat a fantáziájuk: a dominó, a keresztrejtvény, a sudoku, geometriai játékok megoldása során.

matekszakkor01

Célunk:

  • Bővebb ismeretek nyújtása a matematika világából
  • Versenyekre készítés: Zrínyi Ilona, Alapműveleti verseny, Komplex tanulmányi verseny
  • levelezős tanulmányi versenyek segítése, koordinálása
A bejegyzés megosztása:

Magyar nyelv és irodalom szakkör

Az idei 2013/14-es tanévben is Magyar nyelv és irodalomból a 3-4. évfolyamon szakkört indítottunk.

A foglalkozások  – amelyek heti 2 órában vannak – alapvető célja az e tantárgyból tehetséges tanulók képességeinek maximális fejlesztése. Fontos, hogy jó hangulattal, megfelelő motivációval érdeklődést keltsünk a tantárgy iránt. Kedvük és igényük legyen a magyar irodalom és nyelvtan rejtelmeit, érdekességeit mélyebben megismerni.

magyarszakkor01

A témák sokoldalú megközelítése, a változatos munkaformák szolgálják az olvasás megszerettetését.

A versenyekre való felkészítés, egészséges versenyszellem kialakítása a feladataink között szerepel.

magyarszakkor02

A tantárgyi ismeret bővítése mellett lényeges, hogy irodalmi és nyelvi játékokkal tegyük érdekesebbé a foglalkozást, alapozzuk meg az önálló tanulást, a vitaszellemet.

A bejegyzés megosztása: