Iskolánkról

Két település, Nagyléta és Vértes egyesüléséből 1970-ben született meg Létavértes, amely 1996-ban városi rangra emelkedett. Az általános iskolások oktatását-nevelését a nagylétai településrészen az Arany János Általános Iskola, a vértesi részen pedig az Irinyi János Általános Iskola látja el.

A település oktatásügyének első adata 1569-ből való. Egy egyházi jelentés szerint ebben az évben alapítottak iskolát az itt élő reformátusok. Bár a történelem viharai miatt többször is megszakadt működése, a szorgalmas, iparkodó lakosság mindig újraindította.

1756-ban már „leány oskola’’ is működött. A kiegyezés idején a református, a görög katolikus és az izraelita egyház tartott fenn iskolát a községben. 1948-ban az iskolákat államosították.

A településen az általános iskola mellett az 1963/64-es tanévtől az 1967/68-as tanévig gimnázium is működött.

A hetvenes évek első felében szűntek meg a külterületi iskolák (pl. Liget, Cserekert), a tanulókat 1974 és 1981 között a Tanyai Kollégiumban helyezték el.

A nagylétai településrész iskolája 1974. október 14-én vette fel Arany János nevét.

A szétszórtan, főként a templomok közelében lévő iskolaépületek egy részét az 1962-ben átadott emeletes iskola váltotta ki, melyet 2006-ban korszerűsítettek, bővítettek. Három szintjén természettudományi, számítástechnikai és művészeti szaktantermek, nyelvi laborok, technika tanműhelyek, osztálytermek találhatók. Az új szárnyban tornaterem, tanuszoda, orvosi szoba és büfé is helyet kapott. Egy közel kétszáz éves, felújított lakóházban talált otthonra a könyvtár mintegy 20000 dokumentuma és kis használatitárgy-gyűjteménye.

Az 1-2. évfolyam osztályai a település központjában, 2 külön épületben vannak elhelyezve. Ezek az épületek a múlt században vagy a század elején készültek, és többszöri átépítéssel, korszerűsítéssel nyerték el mai formájukat.

Az iskolások étkeztetését az 1000 adagos főzőkonyha biztosítja.

1999 óta felnőttoktatás is folyik az iskola termeiben. A SZILTOP Kht. fenntartásában működik a Kölcsey Ferenc Gimnázium Létavértesi Tagintézménye.

Az Arany János Általános Iskola a 11 település oktatási-nevelési intézményeit összefogó Érmelléki Iskolaszövetség gesztorintézménye. Az Arany János Általános Iskola rendezi a kistérségi Íródeák Helyesírási-, az Alapműveleti Matematikaversenyt, valamint kétévente a Kazinczy Szépkiejtési Versenyt.

Az iskola évfolyamain 3-3 párhuzamos osztály van. Az 1-4. osztályok iskolaotthonos munkarendben dolgoznak, a felsőbb évfolyamokon 2 napközis csoport működik. Negyedik osztálytól lehet idegen nyelvet (angol, német) tanulni.

A délutáni órákban vannak a szakkörök (többek között matematika, angol természetjáró), a felzárkóztató foglalkozások, felvételi előkészítők, valamint a bagaméri Általános és Alapfokú Művészeti Iskola csoportjainak órái (grafika, kerámia, színjáték, tánc).

A diákok ismeretszerzését a közel 20000 kötetes könyvtár segíti, ahol nemcsak folyóiratokból és könyvekből, hanem hanglemezekből, videofilmekből, CD-ROM-okból is válogathatnak az olvasók. A Tornácgalérián állandó kiállítás mutatja be a hétköznapi élet régi használati eszközeit.

Az iskolában hagyománya van a különböző levelezős tanulmányi versenyeknek, a művészeti pályázatokon való részvételnek. Helyben is rendezünk szaktárgyi és művészeti versenyeket, amelyek győztesei sikeresen képviselik iskolánkat a megyei és országos döntőkben.

Sporteredményeink is figyelemre méltóak, mely annak köszönhető, hogy a tömegsport mellett atlétikai, kézilabda- és futballedzések is folynak. A 2006-ban átadott uszodában minden gyermek testnevelés óra keretében úszik, és tömegsport foglalkozáson űzhet vizes sportokat.

Nagy gondot fordítunk a hátránnyal érkező, tanulási vagy magatartási zavarokkal küszködő tanulókra. Eltérő tanterv szerint tanulnak az enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek. Az integráltan is oktatható tanulókkal gyógy- és fejlesztő pedagógus foglalkozik.

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs programban vesznek részt. Velük kiemelten foglalkozunk, továbbtanulásukat az Útravaló program keretében segítjük. Tanulóink felkészültségét a kedvező középiskolai felvételi eredmények és a középiskolákból érkező visszajelzések is bizonyítják.

A településről elkerült fiatalok közül sokan végeznek különböző egyetemeken, főiskolákon, ami egyrészt a létavértesiek tehetségét, másrészt az itt dolgozó pedagógusok eredményes munkáját dicséri.

A bejegyzés megosztása: