Uszoda házirendje

1. Az uszodát csak az igazgató, vagy az általa megbízott személy engedélyével lehet használni.

2. Az uszodát igénybe vevők egészségének és testi épségének védelme érdekében az uszodát nem látogathatja:

  • Lázas, továbbá fertőző gyomor- bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő,
  • Görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó betegségben szenvedő,
  • Ittas
  • Kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személy

3. Uszodai foglalkozást csak e feladatra kiképzett oktató vezethet.

4. Az uszodába utcai cipővel belépni tilos.

5. Az uszodában tartózkodni csak testnevelő tanár, úszóedző, úszómester felügyeletével lehet.

6. Az úszómedencét (ÁNTSZ rendelkezés alapján) 67 fő, a tanmedencét 28 fő használhatja egy időben.

7. A medencébe lépés előtt – a medencéknél elhelyezett – zuhanyzó használata kötelező.

8. A medencében úszósapka használata kötelező.

9. Az oktató az első foglalkozás alkalmával köteles a tanulókat balesetvédelmi oktatásban részesíteni.

10. Étkezni, dohányozni, az uszoda területére, öltözőkbe törékeny tárgyat bevinni tilos.

11. A foglalkozásokra a nevelő, az edző érkezik elsőnek, a foglalkozás után amikor meggyőződött róla, hogy mindenki elhagyta az uszodát, távozhat.

12. A foglalkozást tartó nevelő, edző köteles meggyőződni arról, hogy a résztvevők rendben hagyták-e el az általuk használt tereket. Amennyiben rendellenességet tapasztal, köteles jelezni az uszodagépésznek. Ellenkező esetben a felelősség őt terheli.

13. Az oktatás alatt az uszodában, öltözőkben sem szülők, sem más idegenek nem tartózkodhatnak.

A bejegyzés megosztása: