2020. április havi bejegyzések

Papír alapú oktatás anyaga

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy azon felső tagozatos tanulók számára, akik papír alapon kérték a tananyagot, a következő feladatokat tartalmazó levél kiosztására

2020. április 28-én, kedden 8 és 14 óra között

kerül sor az emeletes iskola portáján!

Nyomatékosan kérem, hogy a tanulás folyamatossága és szükségessége érdekében az átvételről minden család gondoskodjon!

Létavértes, 2020. április 23.

Nagy Józsefné
intézmény vezető

A bejegyzés megosztása:

Hurrá! Újra kezdődik az iskola!

Kedves Szülők, Diákok!

Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy pihenőnk lejárt. A tanítási-tanulási tevékenységünk folytatódik, ott és úgy, ahogyan abbahagytuk, vagyis digitális formában.

Sajnos még nem látjuk az alagút végét, nem tudjuk, meddig tart az iskolák bezárása. A munka azonban nem állhat meg, a tanmeneteink szerint folytatjuk a teendőinket.

Megkérek tehát minden diákot, csütörtökön reggeltől a szorgalmi időszaknak megfelelően kezdjen neki a tanulásnak! Mi, pedagógusok a lehető legtöbb eszközzel, teljes tudásunkkal igyekszünk minél több ismeretet eljuttatni hozzátok. Nagyon fontos, hogy a kapott információk alapján dolgozzatok, pontosan, időre küldjétek vissza a kért feladatokat, hiszen a mutatott munkátok alapján kell értékelnünk Benneteket!

Felhívnám a figyelmet arra, hogy az új formát öltött tanítás-tanulási folyamatban nagyon fontos a következetesség, a kitartás, s a megfelelően kialakított napirend. Az időben felkelés, az órarend szerinti délelőtti tanulás, a feladatok megoldása, néha kis kinti mozgással társulva (természetesen a saját udvaron), s az időbeni étkezések!

Kérem a Szülőket, fordítsanak ennek ellenőrzésére nagy gondot! Az elmúlt időszakban, különösen a felsősöknél gyakran tapasztaljuk, hogy késő éjszaka még gép előtt vannak a gyerekek! Ezt ne engedjék! A nap közbeni munkavégzés sokkal hatékonyabb és egészségesebb! A tanulás után pedig pihenni szükséges, ami ne gép mellett történjen! Számos lehetőség van helyette: mozgás a szabadban, közös munka a szülővel, olvasás, filmezés, társasjáték, s sorolhatnám. Ezen kívül az alvásról sem feledkezzünk meg! Ha mindezt betartjuk, akár hasznossá is válhat a család, a szülő-gyermek kapcsolata szempontjából ez az egyébként nem könnyű időszak.

Hogy minden jól alakuljon, azonosuljunk a bölcs, középkori szerzetesek szlogenjével:
„Ha megtartod a rendet, a rend is megtart téged!”

Jó munkát, jó egészséget kívánok!

Létavértes, 2020. április 15.

Nagy Józsefné
intézményvezető

A bejegyzés megosztása:

Húsvéti jókívánság

Kedves Szülők, Diákok!

Magam és pedagógustársaim nevében köszönöm, hogy az eltelt valamivel több, mint 3 hétben partnerek voltak/voltatok abban, hogy a veszélyhelyzet miatt elkezdett digitális oktatás iskolánkban is megvalósulhasson! Nem egyszerű ez a feladat egyik fél részéről sem! Ehhez hozzájárul az a tény, hogy sajnos nincs minden családnál olyan eszköz, amelynek segítségével akár a KRÉTA rendszer, akár a Google Classroom használata megoldható lenne. Sok segítséget nyújt a közösségi oldal használata is. Ezeknek köszönhetően, szinte minden tanulóval van valamilyen kapcsolatunk, látjuk, hogy dolgoznak. Mivel ez közös ügy, együttműködés, elfogadás, s támogató hozzáállás nélkül nem boldogulunk! A továbbiakban is erre kérek mindenkit!

Most egy kis pihenő következik, hiszen 2020. április 9-én kezdetét veszi a tavaszi szünet, mely április 14-ig tart. Ehhez még egy plusz napot kap minden diákunk, hiszen az iskola munkatervében április 15-re Tankerületi Szakmai Napot terveztünk, ami azonban a jelenlegi helyzetben nem megvalósítható. A tanulás nélküli napot megkapják a diákok, mi pedagógusok pedig egyeztető online beszélgetés keretében nézzük át későbbi teendőinket.

Ennek megfelelően a szünet előtti utolsó tanítási nap április 8.(szerda), a szünet utáni első
tanítási nap április 16.(csütörtök) lesz. Ebben az időszakban mind a KRÉTA, mind a Google
Classroom ajtajait becsukjuk jelképesen, s átadjuk a teret a kikapcsolódásnak, pihenésnek,
feltöltődésnek!

Kívánom, hogy ez a hét minden család számára kellemesen teljen! Vigyázzunk magunkra és egymásra! Vírusmentes, békés, meghitt húsvéti ünneplést kívánok mindenkinek!

husvet2020

Létavértes, 2020. április 7.

Üdvözlettel: Nagy Józsefné
intézményvezető

A bejegyzés megosztása:

Tájékoztatás az általános iskola 1. évfolyamára történő beiratkozásról

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levél a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

A beiratkozás szakaszai:
A beiratkozás két szakaszban történik:
1) A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra  között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

 • nem állami fenntartású általános iskolába, vagy
 • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola¹.
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába² kívánják beíratni.

¹A hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

²A hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye. Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg:

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

 • Iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére. Megkérem azokat a szülőket, akik be szeretnék íratni gyermeküket a Létavértesi Arany János Általános Iskolába, minél hamarabb jelezzék azt az aranyjanos.letavertes@gmail.com e-mail címre küldött levéllel! Az e-mailben írják meg gyermekük nevét, születési helyét és idejét, édesanyja nevét, lakcímét és jelenlegi óvodája nevét, illetve saját telefonszámukat!
 • Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, lehetőséget biztosítunk a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.
 • Intézményünkben a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség előzetes időpont egyeztetés után.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Amennyiben további kérdésük van, keressék iskolánkat az +36 52 585 023 telefonszámon vagy e-mailben, az aranyjanos.letavertes@gmail.com címen!

Köszönöm együttműködésüket!

Létavértes, 2020. április 6.

Tisztelettel:
Nagy Józsefné
intézményvezető

A bejegyzés megosztása: