2020. március havi bejegyzések

Papír alapú oktatás anyaga

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy azon felső tagozatos tanulók számára, akik papír alapon kérték a tananyagot, a feladatokat tartalmazó levél kiosztására

2020. március 24-én, kedden 11 és 13 óra között

kerül sor az emeletes iskola portáján!

Kérem, hogy a tanulók ebédének felvétele előtt vagy után feltétlenül jöjjenek érte a csomagokért! Tanulni mindenkinek kötelező, amit csak a tananyag ismeretében tehetnek meg a diákok! Az átvételről minden család gondoskodjon!

Létavértes, 2020. március 23.

Nagy Józsefné
intézményvezető

A bejegyzés megosztása:

Digitális munkarend bevezetése 3.

Tisztelt Szülők!

A mai naptól érvénybe lépett az új tanulási rend. Ennek érdekében a tantestület értekezett a lehetőségeket illetően. Innentől kezdve minden diákunk internet segítségével kapja meg a tananyagot, a feladatlapokat, a teszteket, a gyakorló feladatokat. Ez a hét még a próbálkozás időszaka. Előkészítésként az osztályfőnökök minden szülővel (akit telefonon el tudtunk érni az általuk megadott elérhetőségeken) felvették a kapcsolatot a délelőtt folyamán, s egyeztettek a KRÉTA rendszer hozzáférése, az étkeztetés és a tanulók felügyelete témákban.

Az étkeztetésről az Önkormányzat gondoskodik. Az iskolában leadott igénylőlapokat továbbítottuk az illetékeseknek. Felhívom a figyelmet, hogy ennek hiányában nem lehet igénybe venni az étkezést!

Holnaptól elindítjuk a digitális tanulást, amihez az anyagot elsősorban a KRÉTA felületén át juttatják el a tanárok a diákoknak. A tananyag feldolgozásához és a házi feladatok elkészítéséhez pedagógusaink online segítséget tudnak nyújtani az órarend és napközis foglalkozások szerinti idősávban, vagyis a tanuló és napközis csoport számára ekkor lesznek elérhetőek elektronikusan. Azt, hogy fellépnek-e a felületre, ellenőrizni tudjuk, a visszajelzéseket pedig értékelni!

Azon diákok, akik nem rendelkeznek internet hozzáféréssel, minden héten 1 borítékban összegyűjtve kapják meg a heti tananyagot.

Az alsós diákjaink felszereléséért a tanító nénikkel egyeztetett időpontban várunk mindenkit!

Óriási a felelősség szülők vállán is, mert csak a segítségükkel tudjuk tanítani a diákokat (különösen az alsó tagozatnál, ahol még a rendszer használata is gondot okozhat). Fontos, hogy megérttessék a gyermekeikkel, hogy ők veszítenek a legtöbbet, ha a következő időszakban nem tanulnak, nem veszik komolyan a feladataikat! Mától nem megszűnt az oktatás, hanem új formát öltött! Ismételten felhívom a figyelmet, hogy nem szünetet, szabadságot kaptak a tanulók, hanem más módszerrel tanulunk! Javaslom, hogy a napirendjüket is ennek megfelelően alakítsák, keljenek időben, figyeljék a feladataikat, időnként mozogjanak a friss levegőn (természetesen a saját udvaron), s az étkezések is időben történjenek! A szorgalmi időszak után is maradjon mindenki otthon, kerüljük a csoportosulásokat, csavargást! Vigyázzunk egymásra, másokra!

A  KRÉTA használatával kapcsolatos probléma, gond estén hívható számok: 52-585-023, 30- 774-2299.

Mindenkinek jó egészséget, sikeres munkát kívánok!

Létavértes, 2020. március 16.

Nagy Józsefné
intézményvezető

A bejegyzés megosztása:

Digitális munkarend bevezetése 2.

Tisztelt Szülők!

A mai napon egyeztetést tartott a képviselőtestület valamint az intézményvezetők a koronavírus miatt kialakult helyzetre való tekintettel. Az itt hozott döntéseket Polgármester Úr a város működtette internetes fórumokon teszi közzé.

Az iskolára vonatkozóan én is szeretnék tájékoztatást adni néhány dologról:

1. Szeretném felhívni a szülők és a diákok figyelmét arra, hogy az iskolák bezárásának fő oka az volt, hogy a tanulók ne legyenek közösségben, ne kaphassanak el egymástól semmit, ne vigyenek haza kórokozókat. Éppen ezért a tanulók tartózkodjanak otthon, ne járjanak egymáshoz, ne legyen „bandázás”!

2. Azok a szülők, ahol a családok nem tudják megoldani a gyermek felügyeletét, kérhetik a Tankerületi Központ által szervezett napközbeni kiscsoportos felügyeletét a tanulónak. Ez elsősorban olyan munkakörben dolgozó szülőkre vonatkozik, akinek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához. (Természetesen ebben az esetben a fertőzésveszély magasabb, mintha otthon tartózkodna a diák.)

Kérem, hogy aki mégis ehhez a lehetőséghez folyamodik, először telefonon jelezze az iskolának (52-585-023, 30-774-2299) holnap reggel 7:30-tól 12.00-ig, majd ezt követően igénylőlapon is szükséges beadni a kérelmet (ez letölthető az iskola és a város honlapjáról is).

Étkezést, gyermekfelügyeletet igénylő nyilatkozat DOCX

Étkezést, gyermekfelügyeletet igénylő nyilatkozat PDF

3. A gyermekétkeztetés biztosítása az Önkormányzat feladata. Az ezzel kapcsolatos tájékoztató felkerült a város honlapjára (https://www.letavertes.hu) és facebook-oldalára, kérem, az itt leírtaknak megfelelően járjanak el! Az igényléseket itt is jelezhetik a már megadott telefonszámokon, illetve papír alapon leadható az igénylés az iskolában.

4. A tantermen kívüli digitális munkarend felülete a KRÉTA-rendszer lesz. Ehhez mindenki megkapta annak idején a hozzáférést. Ahol a rendszer használata még nem működik, vagy nincs meg a jelszó, haladéktalanul jelezzék az osztályfőnöknek, vagy hívják reggel az iskolát telefonon!

Ha nincsen egyáltalán olyan eszköz otthon, ami a digitális munkarendhez szükséges, azt holnap reggel 9 óráig jelezzék az érintettek az előbb felsorolt módokon.

5. Az alsó tagozatos diákok könyvei, felszerelései az iskolában vannak, ezekért osztályonként kis csoportokban kell érte jönni. Holnap tájékoztatást adunk ennek idejéről, pontos menetéről.

Megértésüket, segítő együttműködésüket köszönjük!

Létavértes, 2020. március 15.

Nagy Józsefné
intézményvezető

A bejegyzés megosztása:

Polgármesteri tájékoztató a koronavírussal kapcsolatban

Létavértes Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l

Intézkedés a koronavírussal kapcsolatban

Az Arany János általános Iskola és az Irinyi János Általános iskola az 1102/2020 (III.14) Korm határozat értelmében tantermen kívül digitális munkarenddel végzik a tevékenységüket, vagyis a tanulók nem látogathatják az intézményt. A két intézmény a tankerület irányításával állítja össze az ehhez szükséges tananyagokat, a tanulási folyamat ellenőrzését és támogatását, melyet a szülők és a diákok felé saját csatornájukon juttatnak el.

Ezzel összefüggésben a 45/2020 (III14.) Korm. számú rendeletben kapott felhatalmazással, a koronavírussal szembeni hatékonyabb védekezés érdekében az Önkormányzat fenntartásában levő Gyermeksziget Óvoda és Bölcsőde valamint az Irinyi utcai Tagóvoda intézményeiben 2020.március 16-án 7.30 órától rendkívüli szünetet rendelek el. Az elrendelés határozatlan időre szól, mely a visszavonásával szűnik meg.

Az intézményekben, így a napköziben is az együtt tartózkodás nem lehetséges, mint ahogy az utcai csoportosulások , baráti társaságok együtt tartózkodása is kerülendő. A rendészeti szervek a védekezés hatékonysága érdekében a bandázásra kiemelt figyelmet fordítanak.

Tájékoztatom azonban az érintetteket, hogy a hétfői napon ( március 16-án) a fő étkezést (ebédet) a teljes létszámmal egy alkalommal biztosítjuk. Az étkezés további igénylését a szülők kezdeményezhetik az iskolák fő épületeinek a portáján, az óvoda szélfogójában a családsegítő szolgálat folyosóján kihelyezett vagy a www.letavertes.hu honlapról letöltött nyomtatványok kitöltésével. A nyomtatványokat gyerekenként szükséges kitölteni és a két iskola illetve az óvoda fenti helyiségeiben elhelyezett ládába bedobni 2020. március 16-án 12.00 óráig.

Szülői igények esetén, amennyiben indokolt az intézmények gyermekfelügyeletet biztosíthatnak. A gyermekfelügyeletet elsősorban azok kérhetik a rendelet szerint, akik munkája a járvánnyal kapcsolatosan nélkülözhetetlen, közfeladatot látnak el, illetve akikre a közellátásban szükség van. A napközbeni felügyelet igénylésével a szülő felelősséget vállal a kisebb közösségekben esetlegesen jobban terjedő vírus okozta következményekért. A gyermekfelügyelet igénylése szintén írásban történik, a szülők kezdeményezhetik ugyanúgy az iskolák fő épületeinek a portáján, az óvoda szélfogójában a családsegítő szolgálat folyosóján kihelyezett vagy a www.letavertes.hu honlapról letöltött nyomtatványok kitöltésével. Ezt a nyomtatványt is gyerekenként szükséges kitölteni és a két iskola illetve az óvoda fenti helyiségeiben elhelyezett ládába bedobni 2020. március 16-án 12.00 óráig

Tisztelettel kérjük, hogy amennyiben ezekben a kérelmekben változást kívánnak tenni (étkezést vagy felügyeletet kérni vagy lemondani) azt az igény előtt 24 órával tegyék meg.

Tájékoztatok mindenkit, hogy a városházán a személyes ügyfélfogadás szintén határozatlan ideig szünetel. Ügyet indítani elektronikus felületünkön vagy papír alapon, a városházán kihelyezett urnába bedobva tudnak. Minden problémát kérjük az önkormányzat vezetékes telefonszámain, vagy az ismert mobilszámokon, esetleg e-mailben jelezzenek. Kérdéseikre, problémáikra szintén tudunk így reagálni.

Kérek mindenkit, hogy az idősekre kiemelt figyelemmel legyünk. Amennyiben ellátásukban, gyógykezelésükben, állapotukban kedvezőtlen változást vagy hiányt tapasztalnak úgy a jelzéseket az önkormányzat a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vagy a szociális szolgáltatók munkatársai, de akár a mezőőrök, polgárőrség a rendőrség és a határőrizeti kirendeltség útján is jelezhetik. Kérem, figyeljünk fokozottan egymásra!

A közmű szolgáltatók (Vízmű, Eon, Tigáz) tájékoztatásai szerint az ellátás biztonsága folyamatosan teljesíthető.

Mindenkitől higgadt és felelősségteljes viselkedést kérünk és várunk! Így juthatunk túl ezen a nehéz időszakon.

Isten óvja Létavértest! Isten óvjon mindannyiunkat!

Menyhárt Károly
polgármester

A bejegyzés megosztása:

Digitális munkarend bevezetése 1.

Tisztelt Szülők!

Mint arról Önök már valamennyien értesülhettek, a Kormány, a koronavírus terjedésének megakadályozása miatt a 1102/2020. (III. 14.) Kormányhatározatban, az emberi erőforrások minisztere pedig a 3/2020. (III.14) EMMI határozatban, az iskolákban a tantermen kívüli digitális munkarend bevezetéséről döntött.

Mit jelent ez tanulóink számára?

  • 2020. március 16-tól a tanulók nem látogathatják az iskolát.
  • Ez nem jelent rendkívüli szünetet, csak az oktatás módjának megváltoztatását.
  • Továbbra is biztosítva lesz a diákok számára a tanulás lehetősége, olyan új módszerekkel, amelyek kialakítása még folyamatban van, s amelyhez mind az iskolának, mind a pedagógusnak, a tanulóknak és a szülőknek is alkalmazkodniuk szükséges.

A részletekről a későbbiekben a rendeletek, jogszabályok megjelenése után azonnal tájékoztatni fogunk mindenkit.

Kérem, kövessék nyomon az iskolánk honlapján, facebook – oldalán, valamint a településünk önkormányzatának hasonló fórumain megjelent információinkat!

Megértésüket köszönjük! Kérjük a rendeletek, intézkedések betartását Mindenkitől, a járvány mielőbbi leküzdése érdekében!

Letölthető verzió

Létavértes, 2020. március 14.

Nagy Józsefné
intézményvezető

A bejegyzés megosztása:

Intézkedések a koronavírus fertőzések elkerülésre

Tisztelt Szülők!

Ma reggel a Tankerülettől tájékoztatást kaptunk a kialakult koronavírus  helyzettel összefüggő legfontosabb megelőző intézkedésekkel kapcsolatos feladatokról. Ennek megfelelően a következő változások történnek iskolánkban is:

· A március 15-i nemzeti ünneppel kapcsolatos megemlékezés eredetileg tervezett forgatókönyve helyett osztálykeretben történő megemlékezés lesz. A 4. osztályosok műsora zárt keretek között kerül felvételre, melyet pénteken vagy hétfőn néznek meg a diákok.

· A Lázár Ervin Program keretében szervezett valamennyi esemény határozatlan ideig felfüggesztésre kerül (így csütörtökön a 6. évfolyam is itthon marad).

· A rendszeres, fertőtlenítő hatású szappannal történő kézmosásra, papírzsebkendő használatára nagy hangsúlyt fordítunk.

Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy az indokolatlan pánik elkerülése érdekében csak a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalon (https://koronavirus.gov.hu) szereplő információkat vegyék figyelembe!

Kérjük, azok, akik bármilyen módon kapcsolatba kerülhettek fertőzött személlyel itthon vagy külföldi tartózkodásuk során, tájékoztassák telefonon az intézményt (52-585-023), ne jöjjenek be az iskolába, maradjanak otthon és haladéktalanul hívják fel szintén telefonon a háziorvosukat, és kövessék az ő utasításait!

Figyelmükbe ajánljuk, hogy a megelőzésről és a helyes kézmosásról szóló videók a https://koronavirus.gov.hu/megelozes linken érhetőek el, amennyiben lehetséges, tekintsék ezeket meg!

Létavértes, 2020. március 11.

Nagy Józsefné
intézményvezető

A bejegyzés megosztása:

Mesterségem címere 2020

Felső tagozatos diákönkormányzatunk március 6-án 15 órától tartotta hagyományos télűző farsangi mulatságát. Az idei vetélkedő a „Mesterségem címere” nevet kapta. A csoportok egy-egy mesterséget, szakmát jelenítettek meg. A gyerekek ötletes jelmezekbe (kovács, orvos, gyógyszerész, séf, pincér, laboráns, facebook moderátor) bújtak. A bemutatkozás után játékos feladatokkal mérték össze tudásukat a versenyzők. A Kócbabák együttes (Balogh Józsefné, Mészárosné Imre Melinda, Lakatosné Kovács Edit) egy szuper táncos produkcióval lepte meg a közönséget. Majd zsűriként a legügyesebb csapatokat jutalmazta. Az este vidám mulatsággal tért véget. A finom falatokról a 7.c osztály gondoskodott.

Szervező pedagógus: Milotai-Kiss Ildikó

Eredmények:
5-6. évfolyam:
I. 5.c – Kovács-fafaragó: Aranyosi Bence, Budai Dóra, Tóth János, Szabó Kristóf
II. 6.c – Pék, autószerelő: Balogh Attila, Deli Lilla, Krasniqi Albin, Mezei Vanda
III. 5.a – Pincér: Horgas Veronika, Molnár Ákos, Oláh Dominik, Szoboszlai Benjamin

pek6c

A pékek és az autószerelő

7-8. évfolyam:
I. 7.c – Pék: Boldog Roberta, Jenei Kamilla, Kovács Vivien, Laczkó Fanni
II. 7.b – Facebook moderátor, hangtechnikus, e-sportoló: Budai Henrietta, Burai Dávid, Kontor Sándor, Kontor Zsófia
III. 8.b – Mezőgazdászok: Koncz Kristóf, Lénárt Bence, Matussan Máté, Lénárt Bence, Zsilkó Máté

pek7c

A győztes pék lányok

facebookmoderatorok

Facebook moderátorok, egy hangtechnikus és egy e-sportoló

A bejegyzés megosztása:

Vojtina Bábszínház – Hollós Mátyás

A Vojtina Bábszínház a 2019/2020-as tanévre is meghirdette pályázatát, amelynek célja, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű Hajdú-Bihar megyei óvodás és kisiskolás korú gyermekcsoportok ingyenesen megnézhessenek egy előadást. Intézményünk 105 db jegyet nyert el. A 3-4. évfolyamos gyermekekkel és tanítónénikkel március 5-én délután a Vojtina Bábszínházba látogattunk, ahol a Hollós Mátyás bábelőadást tekintettük meg. A nagyváradi Lilliput Társulat vendégjátéka bemutatta, hogy Mátyás király is csintalan, kíváncsi, igazi kópé volt gyermekként. A püspöki palotából titokban gyakran kiszökdöső jólelkű, vidám kis csibészt a váradiak úgy ismerték: Hollós Mátyás

babszinhaz1k2020

babszinhaz2k2020

Szervező pedagógusok: Ozsváth-Balogh Réka, Milotai-Kiss Ildikó

A bejegyzés megosztása:

Az általános iskolai beiratkozás felvételi körzethatárai

A Létavértesi Arany János Általános Iskola körzethatárai:

Akotmány utca, Árok utca, Árpád utca, Árpád tér, Bajcsy-Zsilinszky utca, Baross utca, Batthyány utca, Bem J. utca, Berkes tér, Bocskai utca, Bólyai
utca, Csokonai utca, Debreceni utca, Diószegi utca, Epreskert utca, Fenyő tér, Gyár utca, Hajnal utca (Cserekert), Halom utca, Hunyadi utca, István
utca, Jókai utca, József A. utca, Károlyi utca, Keleti utca, Kepecstag (tanya) , Kert utca, Kinizsi utca, Konyári utca, Kossuth utca, Kossuth kert,
Kölcsey utca, László utca, Lehel utca, Május 1. utca (cserekert), Mosonta-kert, Móricz Zs. utca, Nagyváradi utca, Nap utca, Népbolt utca, Petőfi utca,
Rét utca, Rózsa utca, Sándor utca, Szabadságharcos utca, Széchenyi utca, Szélső utca, Sziget utca, Szilerdő utca, Táncsics utca, Teleki utca,
Temető utca, Tóth Árpád utca, Tulipán utca, Új utca, Vezér utca, Víztorony utca, Vörösmarty utca, Zöldfa utca

A bejegyzés megosztása:

Aranyos diákok napja

203 éve, 1817. március 2-án született Arany János, iskolánk névadója. Ezen alkalomból diákönkormányzatunk Arany-napot szervezett felső tagozatosaink számára. 16 helyszínből választhatták ki a gyerekek a számukra legérdekesebb lehetőséget. A sportolni vágyó diákokat ping-pong, foci, röplabda, vízi vetélkedő és kosárlabda várta. A kreativitásukat kézműves foglalkozásokon mutatták meg. Míg eszességükről a Legyen Ön is milliomosban, a Honfoglaló játékban adtak számot. A szórakoztató filmvetítés is nagy népszerűségnek örvendett. Ekkor rendeztük meg az Erkel Ferenc Sakkversenyünket is. A megmérettetést Bertóthy Tamás vezette.

aranynap2020_1

Arany nap 3

aranynap2020_3

Eredmények:
I. Matussan Máté 8.b
II. Kiss Arnold 8.a
III. Zsilkó Máté 8.b

sakk2020

A bejegyzés megosztása: