2020. január havi bejegyzések

Zöld szemlélet

A környezettudatosságra hívtuk fel a figyelmet január 23-án délután 14 órától. Ennek jegyében a környezetvédelemről és a szelektív hulladékgyűjtésről tanultak 3.a osztályos tanulóink. A foglalkozást a Nyírerdő Zrt. Debreceni Erdészetének oktatóközpont vezetője Somné Huszti Anett tartotta.A környezettudatosságra hívtuk fel a figyelmet január 23-án délután 14 órától. Ennek jegyében a környezetvédelemről és a szelektív hulladékgyűjtésről tanultak 3.a osztályos tanulóink. A foglalkozást a Nyírerdő Zrt. Debreceni Erdészetének oktatóközpont vezetője Somné Huszti Anett tartotta.

zold202001

zold202002

zold202003

A bejegyzés megosztása:

„Éren innen, Éren túl”

ereninnenlogo01

„Éren innen, Éren túl”
TTP-KP-1-2019/1-000179 számú testvértelepülési pályázat

A “Testvértelepülési programok és együttműködések” keretében negyedik alkalommal pályáztunk sikeresen. A tervezett programok összeállításában az egymásra építésre, a korábbi programelemekhez való szerves kötődésekre törekedtünk ebben az évben is. Az alapcél szűkebb régiónk, a trianoni határral elválasztott történelmi Érmellék közösségi tudatának erősítése, ápolása és fenntartása a jövő nemzedékében. Idei projektünk célja az érmelléki irodalmi hagyományok, emlékek felkutatása volt. Tekintettel arra, hogy az az elnyert támogatás kevesebb volt az igényelthez képest, így az eredeti projekttervben megfogalmazott programelemeket módosítanunk volt szüksége, hogy a kapott támogatást minél sokrétűbben tudjuk felhasználni. Az első és egyben a legfontosabb programelem az “Ismerjük meg egymást” táborozás a Rozsnyai Muzeális Gyűjtemény Bihari Jurtatáborában. A kétnapos tábor időpontja 2019. augusztus 27-28. A programban a tervezetteknek megfelelően a két településről 15-15 tanuló és 2-2 fő kísérő pedagógus vett részt. A programot a terveknek megfelelően valósítottuk meg. Az első nap az ismerkedésé volt, amikor népi játékok és múzeumpedagógiai foglalkozások keretében beszélgethettek, ismerkedhettek a két iskola gyerekei. Az összekovácsolódást segítette az esti tábortűz és szalonnasütés is. A tábor másnapján Debrecenben járva felkerestük a Kölcseyhez és Adyhoz köthető helyszíneket (Debreceni Református Kollégium, a Dósa nádor tér, ahol egykor működött a Debreczen-Nagyváradi Értesítő, melynek Ady is szerkesztője volt), sétát tettünk megújult Déri Múzeumban megcsodálva a Munkácsy Mihály trilógiáját. Az ebéd elköltése után a szomszédos Hajdúböszörmény termálstrandján a gyerekek átadhatták magukat még egyszer az önfeledt játéknak.

A következő programelem „Az érmelléki költőóriások nyomában” – közös tanulmányi kirándulás a két település általános iskolás tanulói számára. A kiránduláson, a táborhoz hasonlóan 15-15 tanuló és 2-2 kísérő pedagógus vett részt. A program időpontját és a program időbeli terjedelmét is szükséges volt megváltoztatni a programtervhez képest. A programtervben 2019. szeptember 26-28 szerepelt, viszont az adott időpontban nem találtunk megfelelő szálláshelyet csak szeptember 13-14 között, így erre az időpontra tettük át a kirándulást, illetve a háromnapos programot kétnaposra rövidítettük, mivel kisebb kerettel gazdálkodhattunk a tervezettekhez képest. A tanulmányi kirándulás során felkerestük Érsemjént, Kazinczy Ferenc, a nyelvújító szülőfaluját, Nagykárolyt, ahol Kölcsey, mint Szatmár vármegye jegyzője tevékenykedett, itt meglátogattuk a Károlyi család egykori kastélyát, majd Érmindszenten Ady Endre szülői házában berendezett emlékmúzeumot kerestük fel. Szállásunkat a közeli Szilágybagoson foglaltuk el, majd másnap egy könnyű túra keretében a Berettyó forrásvidékét, festői környezetét jártuk be.

Az „Irodalmi séta a “Pece parti Párizsban” programelem a változtatásoknak megfelelően elmaradt. Ezt a programelemet a felnőtt közösség számára terveztük, de a változtatások szükségessége miatt, arra törekedtünk, hogy a gyerekek számára tervezett programok élvezzenek elsőbbséget, és azok kerüljenek megvalósításra.

A pályázat harmadik és egyben záró eseménye a „A Himnusz képekben” rajzpályázat, melynek értékelésére, az alkotásokból készült kiállítás megnyitójára a Létavértesi Arany János Általános Iskolában került sor a programnak megfelelően 2019. december 16-án.

A pályázatnak köszönhetően lehetőség nyílt a kapcsolatépítésre, a két település közötti gyerekek ismerkedésére, barátkozására. A felnőttek, pedagógusok is megoszthatták egymással gondolataikat, tapasztalataikat, szakmai beszélgetések, a programok közös tervezése keretében. A tábor és tanulmányi kirándulások révén megismerhettük egymás értékeit, közös élményekben gazdagodhattunk. Ráérezhettek a programban részt vevő gyerekek az Érmellék mind természeti, mind kulturális egységére, hogy ezt a trianoni határokkal mesterségesen szétválasztott történelmi tájegységet nem csak az Ér-folyó köti össze, hanem a közös hagyományok, szokások, a közös nyelv, a közös történelem.

A pályázati programtervben megfogalmazott célok maradéktalan megvalósítására törekedtünk. Az alapvető cél a közösségi- és összetartozástudat erősítése a határok felett átnyúló nemzeti, történelmi, nyelvi, kulturális értékek feltérképezése révén, illetve ezeknek a minél alaposabb megismertetése, elmélyítése a gyerekekben. Az idei pályázatunkban az Érmellék ismert irodalmi személyeinek életét, munkásságuknak egy-egy szeletét kívántuk megismertetni a pályázatban résztvevő gyerekekkel, és erősíteni a gyerekekben, hogy a magyar kultúra, a magyar nyelvi közösség, a magyar nemzeti terület nem ér véget a jelenlegi országhatárral, és hogy a „határokon túli” magyar közösségek is éppen olyan „építő kövei” a kárpát-medencei magyar nemzeti közösségnek, mint az anyaországiak.

ereninnen02

A bejegyzés megosztása:

Himnusz képekben

Himnusz képekben címmel zárult az „Éren innen, Éren túl” TTP-KP-1-2019/1-000179 számú testvértelepülési pályázat rendezvénysorozata, amelyre a székelyhídi Petőfi Sándor Líceum és a Létavértesi Arany János Általános Iskola tanulóit hívtuk, hogy képi formában fogalmazzák meg, mit üzen számukra nemzeti imádságunk. A pályázatra érkezett alkotások különböző technikai megoldásokkal, a makettől a ceruzarajzokig jelenítették meg Kölcsey költeményének egy-egy részletét.

Az alkotásokat Máté József rajztanár irányításával értékelte a szakmai zsűri. A legszebb munkákat készítőket tárgyjutalomban részesítettük:

I. Hercz Béla 7.c
II. Koszta Panna 8.b
III. Tóth Orsolya 6.b

Különdíj: Jónás Réka 7.b

himnuszkepekben01

A bejegyzés megosztása: