2016. augusztus havi bejegyzések

Tanévnyitó ünnepség 2016 – Időpontváltozás!!!

Tisztelt szülők, diákok!

iskola

I D Ő P O N T V Á L T O Z Á S ! ! !

Iskolánk 2016/2017-es tanévnyitó ünnepségére 2016. szeptember 1-én, csütörtökön
8 órakor
kerül sor.

Helyszín: Emeletes iskola udvara

Megjelenés minden tanuló számára kötelező, a Házirendben előírt fekete-fehér viseletben.

A leendő első osztályosokat is nagy szeretettel várjuk!

Első tanítási nap: szeptember 1. csütörtök. Évnyitó után órarend szerinti órák lesznek megtartva

Nagy Józsefné
igazgató

A bejegyzés megosztása:

Értesítés a tanévkezdésről

I.  A tankönyvosztás időpontja

2016. augusztus 29. hétfő 8-12 óráig 13-17 óráig

II. Ingyenességre jogosultak
– gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
– 3 vagy több gyermeket nevelők
– tartósan beteg gyerekek
– sajátos nevelési igényűek

III. Ingyenesség igazolása
Kérjük, hogy a tankönyvosztáskor az ingyenességre jogosultak hozzák magukkal a következő igazolásokat:
– gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat vagy
– családi pótlékos szelvény vagy számlakivonat vagy
– orvosi igazolás arról, hogy a gyerek tartósan beteg

IV. Rajz- és technika eszköz
Diákjaink számára tanítási órán használatos bizonyos eszközöket a kedvezőbb árak és használhatóság miatt az iskola szerez be, így például 3-4. évfolyamosok és felső tagozatos diákok számára rajzból és technikából semmilyen tanszert nem kérünk megvásárolni. Ezekre a dolgokra a következő összegeket kérjük:

1-2. osztály:                  300,-Ft
3-4. osztály:               1.000,-Ft
5-8. osztály:               2.100,-Ft

Ezt az összeget a tankönyvosztással egy időben szedjük be tanulónként. Kérjük mindenki hozzon erre is pénzt magával! Az ingyenesség erre nem vonatkozik, hiszen nem tankönyvről van szó!

Nagy Józsefné
igazgató

A bejegyzés megosztása: