2013. szeptember havi bejegyzések

Alsós hulldékgyűjtés 2014

Már hagyománnyá vált iskolánkban a papír és pet palack gyűjtése. Az alsó tagozat időpontja ebben a tanévben szeptember 23-tól 28-ig tartott. Szülő és gyerek lelkesen gyűjtötte a papírt és palackot egy héten át.

Célunk: takarékosságra nevelés. Az itt kapott pénzből /32.500,-Ft/ a mikulás napi ajándékok nagy részét tudta finanszírozni a Diákönkormányzat.

A bejegyzés megosztása:

Pályaválasztás 2013

Fontosabb időpontok:

2014. december 09-ig
Jelentkezés a középiskolai központi írásbeli felvételire.

2015. január 17. 10:00
A központi középiskolai írásbeli felvételi napja.

2015. február 01.
A kitöltött jelentkezési lapok leadása az osztályfőnöknek.

2015. február 6-12.
A kinyomtatott jelentkezési lapok szülői ellenőrzése és aláírása.

2015. február 13.
A jelentkezési lapok továbbítása a középiskolákba és a győri központba.

A bejegyzés megosztása:

Körzeti Atlétikai Verseny Létavértesen

Október 8-9-én tartottuk a Körzeti Atlétikai Versenyt a létavértesi sporttelepen 5 iskola és 246 tanuló részvételével. Sajnos évről – évre egyre kevesebb iskola vesz részt a versenyen, ami többek között, a felkészítés-kiválasztás többletmunkáinak, az utazási nehézségeknek, más iskolai programokkal való  összehangolatlanságának, eredménytelenségből fakadó motiválatlanságnak köszönhető. Mindezek ellenére jó hangulatú versenyen összesítésben iskolánk a 3. helyet szerezte meg. (alsósok 4. hely, felsősök 2. hely)

További  eredmények egyéniben:

Pongor Norbert (2001) 1. helyezés
Borbély Izabella (2000) 2. helyezés
Papp Kira (2002) 3. helyezés.

Ez úton is gratulálunk nekik!

A bejegyzés megosztása:

Matematika szakkör

Az idei 2013/14-es tanévben az iskolánkban a 3-4. évfolyamon tehetséggondozás keretében matematika szakkört tartunk heti 2 órában.

matekszakkor02

Azon gyerekek járnak ezen foglalkozásra, akiknek logikus gondolkodása, problémamegoldó készsége, figyelem tartóssága, memóriája kiemelkedő. A szakköri foglalkozásokon nemcsak a kötelező tananyaggal foglalkoznak, hanem képet kapnak a matematika tantárgy elvontabb oldaláról is. Itt szárnyalhat a fantáziájuk: a dominó, a keresztrejtvény, a sudoku, geometriai játékok megoldása során.

matekszakkor01

Célunk:

  • Bővebb ismeretek nyújtása a matematika világából
  • Versenyekre készítés: Zrínyi Ilona, Alapműveleti verseny, Komplex tanulmányi verseny
  • levelezős tanulmányi versenyek segítése, koordinálása
A bejegyzés megosztása:

Magyar nyelv és irodalom szakkör

Az idei 2013/14-es tanévben is Magyar nyelv és irodalomból a 3-4. évfolyamon szakkört indítottunk.

A foglalkozások  – amelyek heti 2 órában vannak – alapvető célja az e tantárgyból tehetséges tanulók képességeinek maximális fejlesztése. Fontos, hogy jó hangulattal, megfelelő motivációval érdeklődést keltsünk a tantárgy iránt. Kedvük és igényük legyen a magyar irodalom és nyelvtan rejtelmeit, érdekességeit mélyebben megismerni.

magyarszakkor01

A témák sokoldalú megközelítése, a változatos munkaformák szolgálják az olvasás megszerettetését.

A versenyekre való felkészítés, egészséges versenyszellem kialakítása a feladataink között szerepel.

magyarszakkor02

A tantárgyi ismeret bővítése mellett lényeges, hogy irodalmi és nyelvi játékokkal tegyük érdekesebbé a foglalkozást, alapozzuk meg az önálló tanulást, a vitaszellemet.

A bejegyzés megosztása: