Alsós Magyar szakkör kategória bejegyzései

Magyar nyelv és irodalom szakkör

Az idei 2013/14-es tanévben is Magyar nyelv és irodalomból a 3-4. évfolyamon szakkört indítottunk.

A foglalkozások  – amelyek heti 2 órában vannak – alapvető célja az e tantárgyból tehetséges tanulók képességeinek maximális fejlesztése. Fontos, hogy jó hangulattal, megfelelő motivációval érdeklődést keltsünk a tantárgy iránt. Kedvük és igényük legyen a magyar irodalom és nyelvtan rejtelmeit, érdekességeit mélyebben megismerni.

magyarszakkor01

A témák sokoldalú megközelítése, a változatos munkaformák szolgálják az olvasás megszerettetését.

A versenyekre való felkészítés, egészséges versenyszellem kialakítása a feladataink között szerepel.

magyarszakkor02

A tantárgyi ismeret bővítése mellett lényeges, hogy irodalmi és nyelvi játékokkal tegyük érdekesebbé a foglalkozást, alapozzuk meg az önálló tanulást, a vitaszellemet.

A bejegyzés megosztása: