Pályázatok kategória bejegyzései

„Éren innen, Éren túl”

ereninnenlogo01

„Éren innen, Éren túl”
TTP-KP-1-2019/1-000179 számú testvértelepülési pályázat

A “Testvértelepülési programok és együttműködések” keretében negyedik alkalommal pályáztunk sikeresen. A tervezett programok összeállításában az egymásra építésre, a korábbi programelemekhez való szerves kötődésekre törekedtünk ebben az évben is. Az alapcél szűkebb régiónk, a trianoni határral elválasztott történelmi Érmellék közösségi tudatának erősítése, ápolása és fenntartása a jövő nemzedékében. Idei projektünk célja az érmelléki irodalmi hagyományok, emlékek felkutatása volt. Tekintettel arra, hogy az az elnyert támogatás kevesebb volt az igényelthez képest, így az eredeti projekttervben megfogalmazott programelemeket módosítanunk volt szüksége, hogy a kapott támogatást minél sokrétűbben tudjuk felhasználni. Az első és egyben a legfontosabb programelem az “Ismerjük meg egymást” táborozás a Rozsnyai Muzeális Gyűjtemény Bihari Jurtatáborában. A kétnapos tábor időpontja 2019. augusztus 27-28. A programban a tervezetteknek megfelelően a két településről 15-15 tanuló és 2-2 fő kísérő pedagógus vett részt. A programot a terveknek megfelelően valósítottuk meg. Az első nap az ismerkedésé volt, amikor népi játékok és múzeumpedagógiai foglalkozások keretében beszélgethettek, ismerkedhettek a két iskola gyerekei. Az összekovácsolódást segítette az esti tábortűz és szalonnasütés is. A tábor másnapján Debrecenben járva felkerestük a Kölcseyhez és Adyhoz köthető helyszíneket (Debreceni Református Kollégium, a Dósa nádor tér, ahol egykor működött a Debreczen-Nagyváradi Értesítő, melynek Ady is szerkesztője volt), sétát tettünk megújult Déri Múzeumban megcsodálva a Munkácsy Mihály trilógiáját. Az ebéd elköltése után a szomszédos Hajdúböszörmény termálstrandján a gyerekek átadhatták magukat még egyszer az önfeledt játéknak.

A következő programelem „Az érmelléki költőóriások nyomában” – közös tanulmányi kirándulás a két település általános iskolás tanulói számára. A kiránduláson, a táborhoz hasonlóan 15-15 tanuló és 2-2 kísérő pedagógus vett részt. A program időpontját és a program időbeli terjedelmét is szükséges volt megváltoztatni a programtervhez képest. A programtervben 2019. szeptember 26-28 szerepelt, viszont az adott időpontban nem találtunk megfelelő szálláshelyet csak szeptember 13-14 között, így erre az időpontra tettük át a kirándulást, illetve a háromnapos programot kétnaposra rövidítettük, mivel kisebb kerettel gazdálkodhattunk a tervezettekhez képest. A tanulmányi kirándulás során felkerestük Érsemjént, Kazinczy Ferenc, a nyelvújító szülőfaluját, Nagykárolyt, ahol Kölcsey, mint Szatmár vármegye jegyzője tevékenykedett, itt meglátogattuk a Károlyi család egykori kastélyát, majd Érmindszenten Ady Endre szülői házában berendezett emlékmúzeumot kerestük fel. Szállásunkat a közeli Szilágybagoson foglaltuk el, majd másnap egy könnyű túra keretében a Berettyó forrásvidékét, festői környezetét jártuk be.

Az „Irodalmi séta a “Pece parti Párizsban” programelem a változtatásoknak megfelelően elmaradt. Ezt a programelemet a felnőtt közösség számára terveztük, de a változtatások szükségessége miatt, arra törekedtünk, hogy a gyerekek számára tervezett programok élvezzenek elsőbbséget, és azok kerüljenek megvalósításra.

A pályázat harmadik és egyben záró eseménye a „A Himnusz képekben” rajzpályázat, melynek értékelésére, az alkotásokból készült kiállítás megnyitójára a Létavértesi Arany János Általános Iskolában került sor a programnak megfelelően 2019. december 16-án.

A pályázatnak köszönhetően lehetőség nyílt a kapcsolatépítésre, a két település közötti gyerekek ismerkedésére, barátkozására. A felnőttek, pedagógusok is megoszthatták egymással gondolataikat, tapasztalataikat, szakmai beszélgetések, a programok közös tervezése keretében. A tábor és tanulmányi kirándulások révén megismerhettük egymás értékeit, közös élményekben gazdagodhattunk. Ráérezhettek a programban részt vevő gyerekek az Érmellék mind természeti, mind kulturális egységére, hogy ezt a trianoni határokkal mesterségesen szétválasztott történelmi tájegységet nem csak az Ér-folyó köti össze, hanem a közös hagyományok, szokások, a közös nyelv, a közös történelem.

A pályázati programtervben megfogalmazott célok maradéktalan megvalósítására törekedtünk. Az alapvető cél a közösségi- és összetartozástudat erősítése a határok felett átnyúló nemzeti, történelmi, nyelvi, kulturális értékek feltérképezése révén, illetve ezeknek a minél alaposabb megismertetése, elmélyítése a gyerekekben. Az idei pályázatunkban az Érmellék ismert irodalmi személyeinek életét, munkásságuknak egy-egy szeletét kívántuk megismertetni a pályázatban résztvevő gyerekekkel, és erősíteni a gyerekekben, hogy a magyar kultúra, a magyar nyelvi közösség, a magyar nemzeti terület nem ér véget a jelenlegi országhatárral, és hogy a „határokon túli” magyar közösségek is éppen olyan „építő kövei” a kárpát-medencei magyar nemzeti közösségnek, mint az anyaországiak.

ereninnen02

A bejegyzés megosztása:

Himnusz képekben

Himnusz képekben címmel zárult az „Éren innen, Éren túl” TTP-KP-1-2019/1-000179 számú testvértelepülési pályázat rendezvénysorozata, amelyre a székelyhídi Petőfi Sándor Líceum és a Létavértesi Arany János Általános Iskola tanulóit hívtuk, hogy képi formában fogalmazzák meg, mit üzen számukra nemzeti imádságunk. A pályázatra érkezett alkotások különböző technikai megoldásokkal, a makettől a ceruzarajzokig jelenítették meg Kölcsey költeményének egy-egy részletét.

Az alkotásokat Máté József rajztanár irányításával értékelte a szakmai zsűri. A legszebb munkákat készítőket tárgyjutalomban részesítettük:

I. Hercz Béla 7.c
II. Koszta Panna 8.b
III. Tóth Orsolya 6.b

Különdíj: Jónás Réka 7.b

himnuszkepekben01

A bejegyzés megosztása:

„Egy a múltunk, egy a nemzetünk”

Pályázati azonosító: HAT-18-01-0150

Iskolánkban már több éve hagyomány, hogy a Határtalanul program felhívására hetedikes tanulóinknak összeállítunk egy olyan programot, amelyben a mai országhatáron kívül rekedt területek történelmével, földrajzával, irodalmával ismerkedhetnek meg. Tesszük ezt azért, mert úgy gondoljuk, hogy „az elméleti tudás lelkesedése eltörpül azon érzések mellett, amelyek bennünk ébrednek, ha egy-egy történelmi emlék, egy düledező várrom a maga valóságában bontakozik ki szemünk előtt, vagy egy csata helyét, a régi dicső emlékek színterét természetben keressük fel; ha elmerengünk egyik-másik magasabb bércről nyíló körképen, amelyben szemünket, lelkünket gyönyörködtetve bontakozik elénk hazánk erdős-hegyes, folyóvizek ezüstszalagjaival végigszántott, termékeny rónaságokkal váltakozó és falvakkal tarkított szép földje; vagy ha vándorútunkon megpihenve, elmélázva hallgatjuk a hegyi patak csörgedezését, amely arról regél, hogy ő is a magyar föld szülöttje, a mi magyar anyaföldünket öntözi és átérezzük, hogy mindaz, amit így megismertünk, megszerettünk, a mi sajátunk, a mi édes szülőföldünk! Reichart Géza

Azzal a céllal állítottuk össze a pályázati programunkat, hogy tanulóink az országhatárt átlépve megértsék azt, hogy a határ két oldalán élőket összeköti a közös történelmi múlt, a közös földrajzi egység és az összetartozás.

Torocko2018a

Torockó a Székelykő lábánál

A kirándulás előtt a sor került az előkészítő foglalkozásra, ahol az utazáson résztvevő tanulók megismerték a „Határtalanul!” programot és az utazás napjainak programját. A szaktanárok színes ppt. bemutatót tartottak a felkeresendő helyszínekről. Az előkészítő foglalkozás után a tanulók vidám vetélkedőn vettek részt, ahol a hallottak és látottak alapján mérték össze tudásukat. Az indulás előtt az utazó tanárok segítségével megvettük az emlékkoszorúkat, nemzeti színű szalagokat és az útra való gyümölcsöt, édességet, gyümölcslevet.

hatart201801

hatart201802

Elérkezett az indulás napja. A határ átlépése után a tanulókkal megbeszéltük az óra átállítást, Románia földrajzát, a pénzváltást és a pénz használatát. Utunk első megállója Szilágysomlyó a Kraszna folyó partján. A Báthori család egykori várában hallgattuk meg a tanulói beszámolót, amit Milotai tanár úr érdekes ismeretekkel egészített ki. Következő megállónk Zsibó volt. A Wesselényi családról és a fénykorában csodálatos kastélyról Máté tanár úr tartott bemutató előadást. Az egykori kastélykertben egy színvonalas botanikus kertet alakítottak ki, amit a gyerekekkel közösen fedeztünk fel.

hatart201803

Rövid kitérőt tettünk Almásgalgóra, ahol a „sárkányok kertjének” érdekes alakzatait jártuk körbe. Itt lehetőség volt közvetlenül szemléltetni, a külső erők felszínalakító munkáját.

hatart201806

hatart201804

hatart201807

hatart201813

Délután megérkeztünk Kolozsvárra. A város felfedezését a Farkas utcán kezdtük, majd a várfal érintésével a főtérre érkeztünk. Sajnos a Szent Mihály templomot csak kívülről tudtuk megcsodálni, mert restaurálás folyik az épületben. Mátyás király szülőházánál felelevenítettük a tanulókkal az „igazságos” királyról szóló mondákat. A sétánk során igyekeztünk a tanulóknak szakszerű történelmi, művészettörténeti tájékoztatást adni. A nap végén a tanulók már izgatottan várták, hogy mikor érkezünk a szállásra, de még jobban izgultak, hogy ki-kivel fog egy szobába kerülni. A szállásunk nagyon rendezett és kényelmes volt és nagyon finom ételekkel vártak bennünket.

hatart201810

Második napunk a tartalmas reggeli után Nagyenyeden kezdődött. megismerkedtünk a városkával, majd a Bethlen Kollégiumba mentünk, ahol a hetedikes tanulókkal közös programon vettünk részt. Az iskolánk tanulói néhány verssel készültek, majd a versek után közös éneklésre került sor. Megható volt hallgatni a két iskola tanulóinak közös énekét, „ Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk! „

hatart201805

Az ebéd előtt a kollégium alatt található boros pincével és a helyi szőlőművelés hagyományaival ismerkedtünk meg, majd elfogyasztottuk a finom ebédet.

Torocko2018b

Nagyenyedi Református Kollégium – Bethlen Gábor szobránál

hatart201811

Délután a lélegzetelállító Kőközi szoroson utaztunk keresztül és érkeztünk meg Torockószentgyörgyre. A gyerekek már nagyon várták a túrát, amely során a szikla csúcson álló Ilona várat „hódítottuk” meg. A várban megtartott földrajz óra mindenki számára emlékezetes marad. A nap vége felé Torockóra érkeztünk, ahol a falu főterén található játszótér takarításával segítettünk a helyi közösségnek. Estére visszaérkeztünk Kolozsvárra, a szállásunkra, ahol a napi események felelevenítése és dokumentálása után jólesett a pihenés.

hatart201815

hatart201812

A harmadik napot Tordán töltöttük. Délelőtt felkerestük a sóbányát, ahol idegenvezető kíséretében ismerkedtünk a földalatti csodával. Ebéd után ismét túracipőt húztunk és végig sétáltunka tordai hasadékon. A gyerekek felidézték a hasadék kialakulását „magyarázó” mondát, majd a sziklafalak között megbeszéltük egy rendkívüli földrajz órán a hasadékot létrehozó folyamatokat.

hatart201809

hatart201814

A túra után fáradtan, de sok-sok ismerettel gazdagodva indultunk hazafelé. Hazaérve a szülők és a gyerekek hálásan köszönték meg a csodálatos három napot!

A bejegyzés megosztása:

Kicsi nékem ez a ház, avagy Hogyan éltek elődeink

A Létavértesi Arany János Általános Iskola alsó tagozatos diákjai immár második éve vehettek részt az EFOP 3.3.5- 2017-00048 számú Kicsi nékem ez a ház, avagy Hogyan éltek elődeink címet viselő hagyományőrző jutalomtáborban. Az egész évben kitartó, becsületes munka gyümölcseként ötven kisdiák élvezhette a hét programjait, melyek igen változatosak voltak.

Az egész hetet felölelő bőséges ellátás mellett nem volt hiány élményekben sem. A gyerekek a Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény és Jurtatábor lelkes vezetőivel kalandos mesetúrán, kézműves foglalkozáson vettek részt majd a helyi nyugdíjas kör tagjaival karöltve kenyérlángost készíthettek. Régen is használt közlekedési eszközökkel biciklivel és lovasszekérrel térképezhették fel városunk nevezetességeit a Vízi vágóhidat és a Daru-láp tanösvény buja, vadregényes tájait. Nagy Imre kiváló táncpedagógus segítségével népi hangszerekkel, dalokkal ismerkedtek diákjaink. A hét fő feladata volt a jelen és a múlt összehasonlítása, mely kitűnő alkalmat teremtett a hagyományos, hideg eljárással készíthető szappangyártás kipróbálására, régi paraszti udvarok megjelenítésére különböző technikák felhasználásával.

efopalso01

Azért egy kicsit távolabbra is merészkedtünk, hiszen ellátogattunk a Nyíregyházi Állatparkba, ahol a gyerekek valóságban is megetethették, megsimogathatták háztáji kedvenceiket. Hazafelé jövet pedig távol a város zajától, megebédeltünk egy hangulatos vendéglőben. A tábor zárónapja is mozgalmas volt. Az első mozgókép megjelenésétől kezdve időutazást tettünk a mozi világáig egészen a 3D-s filmekig. A Debreceni Cinema Cityben megtekintettük Aladdin csodálatos történetét. Visszazökkenve a jelenbe a jövő nemzedékét a McDonald’s étteremlánc látta el útravaló uzsonnával.

efopalso02

A tábor programjainak összeállítói a gyerekek felvigyázói a jó hangulat állandó felügyelői alsó tagozaton voltak: Menyhártné Bora Edit, Belényesiné Kiss Edit, Oláh Csabáné, Balogh Réka és Herczné Egri Hajnalka tanítók.

efopalso04

Ugyanennek a programnak köszönhetően 30 felsős diákunknak is volt lehetősége egy tartalmas programokban gazdag napközis táborban részt venni. Diákjainknak egész éves munkájuk jutalmául ajánlottuk fel a táborozás lehetőségét, amivel, örömmel éltek is.

Központi témánk a hagyományőrzés, a szűkebb és tágabb környezetünk megismerése, és a tanév közben szerzett tudás elmélyítése volt élményalapú tematikus programok segítségével.

Az első nap drámapedagógiai játékok segítségével kis csapatot kovácsoltunk a gyerekekből, hiszen a közös iskolai programokat leszámítva, diákjaink nem sok időt tudnak együtt tölteni, ugyanis három évfolyam diákjai lehettek együtt, ami nagyszerű lehetőség volt új barátságok kialakulására is.  Délután Nagy Imre bácsival időutazáson vettünk részt, elkalandoztuk a népi hangszerek világába, és megismertük a régi lakodalmak világát. Közös kis zenekart alakítva egy népdal tanulásával fejeztük be a napot.

efopfelso03Kedden a múlt hagyományaiból és világából a tudomány titkait kutattuk az Agóra Tudományos Élményközpontban. A mini Planetáriumban együtt fürkészhettük a csillagos égboltot, azután zenére fogtuk a villámokat. Megtudhattuk, hogyan képes egy Tesla-tekercs a zenei hangok kiadására. A fizikai show kísérleteiben néhány bátor diákunk is részt vehetett, ahol az űrhajósok életébe és a világűr rejtelmeibe kaphattunk betekintést. Ezután mindenki felfedezhette és kipróbálhatta a tudományos alapú interaktív játékokat. A Mc Donald’s-ben elfogyasztott közös ebéd után tovább folytattuk a tudományos technika világában kalandozásainkat és 3D-ben megnéztük a Men in Black- Sötét zsaruk a Föld körül című részét.

efopfelso01

Szerdán reggel buszunkkal meg sem álltunk a Tiszáig. Először Örvényesen ismerkedtünk meg a természetes élővilággal, ahol egy kellemes sétahajózáson vehettünk részt, az elméleti tudásunkat gyakorolva ismertük fel az élőlényeket. Rövid sétát tettünk a tanösvényem, ahol népes szúnyog csapat is várt ránk, hétfői tudásunkat alkalmazva előadtuk a nagylétai szúnyogos gyors tapsolós műsorunkat is. Tovább folytattuk utunkat Poroszlóra az Ökocentrumba. A szabadidőparkban kedvencünk lett a tutajos kalandpark, amit az időjárásnak is köszönhetően szárazon megúsztuk. Felfedeztük az akváriumok világát, részt vettünk a vidrák látványetetésén is. A kilátó toronyból pedig a viharjelzéseket is megfigyelhettük és megtanulhattuk.

efopfelso02

Csütörtökön ismét útnak indultunk, de most úticélunk a közelebbi Hortobágy volt, ahol először a kisvonattal indultunk a puszta világát felfedezni. A Hortobágy Nemzeti Park Látogatóközpontjában tovább kalandoztunk a valós és az interaktív valóságban. Délben kicsit megpihenve a híres Hortobágyi Csárdában ebédeltünk. Délután volt alkalmunk a vásári forgatagban is nézelődni. Elmondhattuk, hogy a tartalmas programoknak köszönhetően este a kötelező élménybeszámoló után szinte csak aludni jártak haza gyerekeink.

Eljött táborunk utolsó napja is. amikor a tanévvel együtt a tábort is bezártuk. Először megnéztük a több száz képből készült válogatást, amit itt is köszönünk Gyarmati Zalánnak, aki közösségi munkáját teljesítette nálunk, majd elbúcsúztattuk két volt diákunkat, akik jövőre már nem lesznek velünk.

Köszönjük minden táborozónak, hogy a kötelező mosoly és jókedv mellett értékessé és felejthetetlenné tették ez az hetet. Legfőképpen köszönjük Igazgató néninknek, Ibolya néninek a sok háttér munkát, aki minden kívánságunkat teljesítette, és természetesen Csodaszarvas pályázatnak, hogy táboroztathattunk iskolánkban. A nyár még további részére kellemes pihenést kívánunk minden volt táborozónak.

A tábor vezetői Létai Ilona, Ica néni és Nagy Zsolt, Zsolti bácsi nevében, Molnárné Pelei Andrea, Andrea néni.

A bejegyzés megosztása:

Nyári tábor a Balatonnál

A tavalyi év EFOP 3.3.5-17 pályázat keretében megvalósult Duna kanyari egyhetes bentlakásos tábor után, az idei évben a pályázat megvalósítása a Balaton felvidéken folytatódott. 50 gyermek táborozott június 24-29 között a Balaton partján. Azokból a tanulókból állt össze a csoport, akik egész éves teljesítményükkel kiérdemelték ezt a jutalmat.

A tábor első napján rögtön egy igazán különleges élményben volt része a gyerekeknek, hiszen a ferihegyi Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtéren tettünk egy látogatást. Utunk során eljutottunk a repülőtér olyan területeire, ami nemcsak az utasok, de még a reptéri dolgozók jelentős része elől is elzárt. Ezen a napon Székesfehérváron a pazar környezetű Bányató Vendéglőben ebédeltünk. Délután végre megpillantottuk a Balatont és hosszabb időt töltöttünk el a badacsonyi kikötőben.

bala02

bala03

bala04

A második napon a tihanyi Levendula Ház Látogatóközpontban látványos mozifilmet tekintettünk meg a levenduláról, interaktív kiállítás keretén belül ismerkedtünk meg a Tihanyi-félsziget múltjáról és jelenéről valamint vulkánokkal és hévforrásokkal. Ezen kívül 3 kézműves foglalkozáson szappangolyót, hűtő mágnest és levendula párnát készítettünk. A ViktóriaINN-ben elfogyasztott fenséges ebéd után úti célunk a 964 éves Tihanyi Bencés Apátság volt. Természetesen megcsodáltuk a csodálatos kilátást is. Késő délután a fürdőzésé volt a főszerep.

bala07

bala05

bala06

A harmadik nap délelőttjén a Tapolcai-tavasbarlangban csónakáztunk. Délben Sümegen egy középkori lakomán maszatoltuk össze kezünket és arcunkat. Megújult erővel másztuk meg a várhoz vezető meredek ösvényt. A Sümegi várban rengeteg látnivaló és játék várta a kikapcsolódásra vágyó melegtől kitikkadt társaságot. A nap csúcspontja a földalatti Történelmi Rendezvénycsarnokban bemutatott Történelmi Lovasjáték volt.

bala08

bala09

bala10

A negyedik nap a Herendi Porcelánmanufaktúrában jártunk. De nemcsak a Látogatóközpontban ámultunk és bámultunk, hanem saját kezünkkel elefántot és rózsát is készítettünk. Ezután a kávézóban eredeti herendi porcelánból kávézhattunk és teázhattunk. Délután az Iharkúton felhagyott külszíni bauxitbányában túráztunk. Este ismét a fürdőzésé volt a főszerep.

bala11

bala12

bala13

bala14

Az utolsó előtti nap kora reggeli fürdőzéssel kezdődött. Reggelit követően ismét egy látványos állomásunk következett Keszthelyen. A lenyűgöző Festetics-kastély és hozzá tartozó múzeumok mindenkit lenyűgöztek. A nap második felében megmásztuk a Badacsonyt. Ezen a napon került sor az éjszakai fürdőzésre is.

bala015

bala01

bala016

bala017

Utolsó napra Budapesten, Magyarország legpatinásabb épülete, az Országház meglátogatása és a hazaút maradt.

bala018

bala019

A táborozók életre szóló élményekkel gazdagon tértek haza. Kõszönet a szervező és kísérő pedagógusok, Nagy Dezsőné Andrea néni, Zsírosné Böbe néni, Milotai Jóska bácsi, Zsíros Jóska bácsi munkájáért!

A bejegyzés megosztása:

„Hajh, de szívünk a hazáért helyt van ám…”

Projektazonosító: HAT-18-01-0019

Iskolánk hetedik osztályos tanulói a „HATÁRTALANUL” program keretében ötnapos tanulmányi kiránduláson vehettek részt Dél-Erdélyben és Székelyföldön. A tanulmányi kirándulás központi témaköre az 1848/49-es forradalom és szabadságharc erdélyi vonatkozású helyszíneinek bejárása, a forradalmi események felelevenítése. Magát a pályázat címét is az erdélyi Désen íródott huszárinduló egyik sora ihlette.

Erdélyben járva ismeretszerzésünket nem korlátozhattuk csak a ’48-as események tanulmányozására, megismerkedtünk a csodás természeti, földrajzi környezettel, a népi hagyományokkal, tájjellegű ételekkel, szokásokkal, impozáns történelmi műemlékekkel és találkoztunk helyi általános iskolás gyerekekkel is.

Kirándulásunk első napját a „magyar Golgotának” nevezett városban kezdtük, ahol Zala György Szabadságszobránál elhelyezett koszorúval tisztelegtünk a 13 aradi vértanú tábornok bátor kiállása, hazaszeretete előtt.

Aradról egy rövidlelki töltekezésre a barokk stílusú, szépen felújított máriaradnai kegytemplomot látogattuk meg, majd Vajdahunyadon, Mikszáth szavaival a „várak királya” következett. A középkor lovagi kultúrájának hangulatát tárta elénk a Zalasd-patak fölé magasodó Hunyadi várkastély.

A dévai vár meredélyeit a technika vívmányának köszönhetően, a siklóval, könnyedén meg hódíthattuk, majd a Kőmíves Kelemen ballada tanulói tolmácsolását követően a várból csodálhattuk meg az elénk táruló panorámát. A napot Algyógyon szállásunk elfoglalásával zártuk a helyi Református Ifjúsági Központban. Az Ifjúsági Központ területén találkozhattak a gyerekek Erdély egyik legrégibb, még a kereszténység felvételekor épült Árpád-kori kerektemplommal, illetve egy XVI. századi későgótikus református templom érdekességére hívtuk fel a figyelmet: falaiba az egykori Dácia római provincia környéken talált sírköveit építették be. A gyerekekkel segítettünk még az Ifjúsági Központ környezetének rendbetételében is.

Másnap utunkat Gyulafehérvár felé vettük. Az egykori fejedelmi székhely Árpád-kori székesegyházának méltóságot árasztó falai között olyan, a magyar történelmet meghatározó személyiségekre emlékeztünk, mint Hunyadi János, Hunyadi László, Izabella királyné, János Zsigmond, Bocskai István. Gyulafehérvárról a Szászföldön keresztül folytattuk utunkat. Az Erdélyből kitelepített szászok százezreinek kéznyomai az erődtemplomok, falakkal megerősített városok, mint történelmi mementók figyelmeztetnek az egykori kulturális sokszínűségre. A középkori szász építészeti remekben, a berethalmi erődtemplomban tettünk látogatást, majd Medgyes és Segesvár történelmi belvárosait jártuk be. Szászföld határán, a fehéregyházi emlékműnél megemlékeztünk az 1849. július 31-i vesztes ütközetről, amelyben Petőfi is, a szabadság költője is elesett.

Székelyföldre érkezve Székelykeresztúron annak a körtefának a maradványainál időztünk el, amely alatt Petőfi utolsó napját töltötte, hogy másnap a fehéregyházi csatában életét adja a magyar szabadságért.

IMG_2548

A fehéregyházi csata emlékművénél

Következő szállásunkat Székelyudvarhelyen foglaltuk el, innen csillagtúra szerűen jártuk be az idegenbe szakadt magyar végeket. A Kárpátok belső ívében kibontakozó vulkáni tevékenységre utaló természeti képződményeket ismerhettünk meg, mint a kénkigőzölgéséről nevezetes Büdös-barlang, vagy a folyamatosan fortyogó, bugyborékoló Apor lányok feredője. A Csomád egykori krátereiben létrejött Mohos-láp tanösvényein végig sétálva jégkorszaki maradványnövényeket ismerhettek meg a gyerekek, majd a Szent Anna-tó lenyűgöző látványával zártuk túránkat. A nap végén a Kányádi Sándor által magyar thermopülainek nevezett Nyergestetőn emlékeztünk meg Gál Sándor és Tuzson János 200 honvédjének az 1849. augusztus 1-én lezajlott önfeláldozó küzdelméről.

IMG_2550

Virágültetés Tamási sírjánál

A legnagyobb élményt viszont a helyi iskolával és gyerekekkel való találkozás jelentette. Mi szervezők immár második alkalommal tértünk vissza a homoródszentpáli László Gyula Általános Iskolába, ahol szeretetteljes fogadtatás mellett közös néptánccal, énekléssel, beszélgetéssel, játékkal töltöttük a délelőttöt. Többen is a kirándulás utáni élménybeszámolóikban kiemelték, hogy mennyire jól érezték magukat a helyi gyerekek társaságában, illetve hogy több száz kilóméterre is magyar gyerekekkel találkozhattak, beszélhettek. A délután során a csíksomlyói kegytemplom csendességében idéztük fel a kegyhely magyarságot egyesítő jelentőségét felekezetekre és határokra való tekintet nélkül, majd felkapaszkodtunk a somlyói hegynyeregbe, a pünkösdi búcsúk helyszínére.

IMG_2553

A Homoródszentpáli Általános Iskolában

IMG_2552

A Homoródszentpáli Általános Iskolában

Az utolsó nap a kikapcsolódás jegyében indult. A napos délelőttöt strandolással töltöttük Székelyudvarhelyen. A hazafelé vezető utunk első állomása Farkaslaka volt, ahol Tamási Áron síremlékénél elültettük virágainkat, majd Parajdon egy trópusi lepkekülönlegességeket bemutató lepkeházba tértünk be. Az ebéd elköltése után már csak a közel 400 km-es út várt ránk hazaérkezésünkig.

IMG_2551

Strandolás Székelyudvarhelyen

A kirándulásról visszatérve, iskolánkban megszerveztük a fakultatívan vállalt értékelő foglalkozást. A gyerekek élménybeszámolói, fogalmazásai, rajzai és fényképek felhasználásával közösen készítettük el a programot felölelő projektnaplót. Külön foglalkozás keretében tájékoztattuk iskolánk hatodik osztályos tanulóit és osztályfőnökeit a kirándulás élményeiről, a szerzett tapasztalatokról, illetve a Határtalanul program nyújtotta lehetőségekről, annak az oktató-nevelő folyamatban betöltött szerepéről, hasznosulásáról.

A Nemzeti Összetartozás témanap képezte a programsorozat záróelemét, amit szintén a kirándulásról hazatérve szerveztünk meg. Településünk Trianon emlékművénél egy rövid emlékműsor és koszorúzás keretében idéztük fel a nemzetünket és a történelmi Magyarországot ért tragikus nagyhatalmi békedöntést, a sorsfordító nemzeti széttagoltságot előidéző eseményt.

A Határtalanul pályázati program szervezői, megvalósítói: Nagy Dezsőné, Zsírosné Czeglédi Erzsébet, Milotai József

A bejegyzés megosztása:

„Huszár gyerek, huszár gyerek…”

A Létavértesi Arany János Általános Iskola programsorozata
az 1848/1849-es forradalom 170. évfordulójára emlékezve

Iskolánk sikeresen pályázott a Honvédelmi Sportszövetség által kiírt TÁM/6/2018/39 számú, a hazafias nevelést, a katonai, honvédelmi ismereteket, az egészséges életmódot, a sport, a mozgás jelentőségét népszerűsítő pályázatán.

A pályázat keretében elnyert összeg: 1.434.380 Ft

A pályázati programok megvalósításának ideje 2019 márciusa.

A nyitó rendezvénynek március 4-én az iskola Janikovszky Éva Könyvtára adott otthont, a Szent Korona másolatokat felvonultató kiállítás megnyitója keretében.

A kiállítási anyagot a Nagylétai Görögkatolikus nyugdíjas kör és Pappné Győri Tünde által megálmodott 5 korona és a koronázási jelvények alkották. Emellett elkészítésre került egy Szent István és egy Gizella báb is.

A Hajdú-Bihar megyei Lovas és Huszár Hagyományőrző Sport és Kulturális Egyesület képviseletében Csontos János tartott rendhagyó történelem órát az 5. osztályosoknak a huszárság történelmi múltjáról, katonai szerepéről, jelentőségéről. Az interaktív foglalkozás keretében az iskolai könyvtár falán elhelyezett emléktáblánál megemlékeztünk báró vitézvári Simonyi József óbesterről, a „legvitézebb huszár” legendás életéről. Történelmi sétánkat folytatva a Kossuth szoborhoz vonultunk, ahol a huszároknak az 1848/49-es szabadságharcban betöltött szerepéről halhattak a gyerekek, közben az előadó korhű öltözékén keresztül megismerhették a huszár viselet egyes darabjait, illetve korabeli fegyverzetét. A programot koszorúzás, majd nemzeti imádságunk, a Himnusz közös éneklése zárta.

Délután pályaorientációs foglalkozásra vártuk a 7. osztályosokat, ahol a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium mutatkozott be. A részletes, jól felépített, bemutatót iskolánk három volt diákja, Szabó Márton 9. osztályos, Papp Levente, Pongor Norbert 11. osztályos tanulók prezentálták, megfűszerezve az elmondottakat személyes élményekkel, tapasztalatokkal.

A pályázat nyitónapján még két foglalkozás várta az ötödik-hatodik osztályos tanulóinkat. A Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény múzeumpedagógusai, Kővári Emese és Jenei Szabina vezetésével az 1848/49-es forradalmat és szabadságharcot megidézve, tulipánkokárdát varrtak a gyerekek, illetve a lányok zsinórdíszes pártát, míg a fiúk zsinórdíszes huszárcsákót készítettek. A program második részében az iskola hátsó udvarán a honfoglaláskori öltözékkel és íjászkodással ismerkedhettünk, de a legnagyobb élményt maga az íjak kipróbálása, a célba lövés jelentette.

Március 5-én a pályázat részeként tanulmányi kirándulásra került sor Szolnokra és Kenderesre. Első úticélunk, a Reptár-Szolnoki Repülőgép Múzeum, a levegő világába kalauzolta el a gyerekeket. Egy rövid 4D-s mozi keretében átélhettük a vadászpilóták és ejtőernyősök levegőben megélt élményeit, majd egy tartalmas idegenvezetés a katonai repülőgépekkel, helikopterekkel ismertetett meg bennünket végül egy interaktív játékpályát is kipróbálhattak a gyerekek.

Egy rövid sétát követően megkoszorúztuk az 1849. március 5-én zajlott szolnoki csata emlékművét, felidézve Damjanich János vörössipkásainak győzelmét az osztrák haderő felett, mely győzelem a későbbi „dicsőséges tavaszi hadjárat” nyitányát képezte.

Hazafelé haladva, Kenderesen a település jeles szülötte, Horthy Miklós kormányzó alakjára emlékeztünk, aki az őszirózsás forradalom és a tanácsköztársaság kalandor, nemzetpusztító eseményei után sikeresen igyekezett visszaállítani Magyarország és a magyar nemzet politikai-gazdasági tekintélyét, történelmi államformáját, sokat tett a szétdarabolt nemzetrészek újraegyesítéséért, amit sajnos a történelem későbbi viharai ismételten leromboltak.

2019. március 11-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére játékos történelmi vetélkedőt szerveztünk „Mindenünk e zászló, sosem hagyjuk el…” címmel, az 5-6 osztályos csapatok részvételével. A játék során felidéztük a forradalom legfontosabb eseményeit, helyszíneit illetve megemlékeztünk településünk híres feltalálójáról, Irinyi Jánosról.

Vetélkedőn díjazott csapatok:
I. „Márciusi ifjak” 6.a: Apai Liliána, Bozsóky Péter, Szabó János, Vlajk Johanna
II. „’48-as lányok” 6.b: Bartos Eszter, Bátori Zita, Harmati Dorottya, Jónás Réka
III. „Márciusi pulykák” 5.b: Balogh Dominik, Boros Nándor, Kovács Dominik, Ponta Géza

2019. március 22-én került sor a pályázat keretében megszervezett bihari honismereti körutazásra a Létavértes környéki településeken. Célunk az 1848-49-es szabadságharchoz köthető helyszínek felkeresése, de nem feledkezhettünk meg a térség más vonatkozású, meghatározó történelmi személyiségeiről sem, így felkerestük a lakókörnyezetünk jeles személyiségeinek, Bocskai Istvánnak, Kölcsey Ferencnek, Irinyi Jánosnak és Bessenyei Györgynek emléket állító helyszíneket is. Rövid megemlékezés keretében megkoszorúztuk Thuolt István honvédszázados, Kossuth jó barátja sírját Monostorpályiban.

A nap végét a vidámabb élményeknek szenteltük, és a Berettyóújfaluban lévő Morotva liget szabadidős központot látogattuk meg, ahol a gyerekek lehetőséget kaptak az ország egyetlen alföldi bobpályájának kipróbálására.

A pályázat keretében az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rajzpályázatot hirdettünk, amely 2019. március 25-én zárult le. Ekkor került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre, és a rajzokból készült kiállítás megnyitójára is az iskola aulájában.

Eredmények:
I. Jónás Réka 6.b
II. Fekete Barbara 7.b
III. Koszta Panna 7.b

Különdíj: Ágoston Dorottya 7.b, Fagyal Sára 6.b, Jenei Kamilla 6.c, Zámbó Márk 6.a

2019. március 26-án a tervezetteknek megfelelően Debrecenbe szerveztünk tanulmányi kirándulást. Megkoszorúztuk az 1849. augusztus 2-i debreceni Nagysándor József vezette csata emlékművét, amit arra a kunhalomra építettek, amelyről a későbbi aradi vértanú tábornok a csatát vezényelte, majd meglátogattuk a Bocskai Lövészdandár Kossuth laktanyáját, ahol a helyi hadtörténeti kiállítás tárlatvezetésén vettünk részt, majd különböző kézifegyvereket mutattak be a laktanya katonái. Ezt követően Debrecen ’48-as emlékhelyeit kerestük fel: a Református Kollégiumot, amely a szabadságharc országgyűlésének adott otthont, a régi városházát, ahol a Szent Koronát őrizték, a református Nagytemplomot, ahol 170 éve, 1849. április 14-én mondták ki Magyarország függetlenségét és a Habsburg-Lotaringiai-ház trónfosztását

2019. március 29-én „Moccanj a természettel!”

Iskolánk felső tagozatos diákönkormányzata bevonásával került sor a pályázati programban szereplő sportnap megszervezésére. Már reggel a mozgásé volt a főszerep: Gáspárné Pankotai Erika vezetésével közös zumbával indítottuk a napot, majd különböző helyszíneken izgalmas programok (foci, kosárlabda, kvíz, fogászati vetélkedő, zöldségszobrászat) várták a gyerekeket. A legbátrabbak a csípős hideg reggel ellenére pattantak a biciklik nyergébe és vágtak neki a triatlon első versenyszámának, hogy megmutathassák állóképességüket és ügyességüket. A hidegre való tekintettel fordított sorrendben következtek a triatlon versenyszámai, így az úszás került a vetélkedő végére.

Eredmények:
5-6. évfolyam (lányok)
I. Jónás Réka 6.b
II. Harmati Dorottya 6.b
III. Kontor Zsófia 6.b

7-8. évfolyam (lányok)
I. Nagy Viktória 8.b
II. Molnár Veronika 8.a
III. Burai Beáta 7.a

5-6. évfolyam (fiúk)
I. Milbik-Lantos Péter 5.c
II. Burai Dávid 6.b
III. Balogh Dominik 5.b

7-8. évfolyam (fiúk)
I. Vida Csaba 8.c
II. Mezei Roland 8.a
III. Hegyesi Zsolt 8.b

A rendezvényt az „Arany-kör” futás zárta, amelyen iskolánk minden felsős diákja részt vett. Ezen a napon előtérbe került a prevenció, a mozgás és a közösségi játékok fontossága, ezáltal megerősítést nyert Szent-Györgyi Albert gondolata: „a sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze.”

A bejegyzés megosztása:

„Érik a szőlő, hajlik a vessző”

hatartalanlogo2018

A projektazonosító száma: TTP-KP-1-2018/1-000063
A projekt címe: „Érik a szőlő, hajlik a vessző”

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

“E vidék oly szép, oly kellemes, levegője oly egészséges, hogy szinte vágyik az ember idevaló lakos lenni; hátha még lelkes magyar, nyíltszívű s vendégszerető, értelmes és mívelt birtokosaival közelebb megismerkedhetik, már akkor megválni is nehéz innen.”
Gyürky Antal borász

Ebben az esztendőben, már harmadik alkalommal pályáztunk a testvértelepülési programok megvalósítására. Az elmúlt két esztendőben az elnyert pályázati pénzekből nagyon tartalmas, a gyerekek és a felnőttek számára is érdekes, tanulságos programokat sikerült megvalósítanunk. Az első évben 500.000.-Ft-t, a tavalyi évben 700.000.-Ft-t nyertünk a programjainkra, ebben az esztendőben 1.550.000.-Ft-al támogatta a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a munkánkat. Ebben az évben a pályázatunkban a ” hídverés” és a kapcsolat megerősítés után a településeink élő hagyományait igyekeztünk megmutatni az iskolák tanulóinak. A programjaink a szőlészethez és borászathoz kapcsolódó mesterségeket, szokásokat mutatja be.

Előzmények

A kapcsolatfelvétel alapvető célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket, különös figyelmet szentelve a fiatalokra, gyerekekre. Célunk, az hogy a trianoni határ által mesterségesen elválasztott egységes érmelléki táj közös gyökerekből táplálkozó történelmi múltjának, egységes népi hagyományainak a bemutatása és feltárása révén egy erős összetartozástudattal bíró közösség formálódjon, amely kész újra megteremteni a gazdasági-kulturális együttműködés lehetőségeit, építve a két település sajátosságaira, erősségeire. Mint minden építkezést, így a közösségépítést is a legeredményesebb alulról kezdeni. Egy majdani, erős közösség kialakítása elképzelhetetlen a gyerekek, fiatalok bevonása nélkül, hiszen ők sokkal befogadóbbak, toleránsabbak, mint a már sztereotípiáktól befolyásolt felnőtt társadalom. Éppen ezért a projekt célcsoportja a két település általános iskolás korosztálya. A tervezett programokat úgy igyekeztünk összeállítani és változatossá tenni, hogy az megfeleljen a felső tagozatos diákok korosztályi sajátosságainak, egyensúlyt teremtve a játékos és didaktikus programelemek között. Lehetőséget teremteni a tizenéves gyerekeknek a találkozásra, a beszélgetésre, közös játékra, közös tanulásra, egymás megismerésére, barátságok kialakítására. Igaz a projekt nem teszi lehetővé valamennyi gyerek bevonását a programokba, de a családi, baráti kapcsolatokon keresztül maguk a gyerekek, a programok lebonyolításában segédkező felnőttek saját élménybeszámolóikon keresztül tovább szélesíthetik azoknak a körét akikhez eljut a projekt üzenete: mi itt az Érmelléken éljünk akár Székelyhídon, akár Létavértesen egy mikroközösség tagjai vagyunk. Összefogva, a magunk, és a másik fél értékeit kölcsönösen megbecsülve építhetjük csak a térség jövőjét, virágoztathatjuk azt újra fel.

A terveink és a projekt megvalósításához szükséges 1.999.380.-Ft-ból 1.550.000.-Ft kaptunk. A pályázati eredmény megismerését követve átgondoltuk és átalakítottuk a most már tudott összeghez mérten a projektünket. Eredeti gondolatainkat, céljainkat nem adtuk fel, csak úgy módosítottuk, hogy az elnyert összeg elég legyen a programok megvalósításához.

Megvalósult programjaink időrendben:

PROJEKTNYITÓ LÉTAVÉRTESEN 2018.06.19.:

Ezen a napon került sor a két iskola tanulóinak és tanárainak találkozójára a létavértesi Arany János Általános Iskolában. Itt a vendégeket iskolánk igazgatónője és városunk polgármestere fogadta. A pályázat ismertetését követően közösen meghallgattuk az igazgatónő és polgármester úr ppt-vel színesített előadását. A találkozó tízórai elfogyasztásával és kötetlen beszélgetéssel folytatódott. Az iskolánk tanulói izgatottan várták a székelyhídi gyerekeket, hiszen volt olyan diák, aki már a tavalyi programban is részt vett, így alig várta a találkozást a tavalyi ismerősökkel.

“JURTA TÁBOROZÁS” 2018.06.19.-20.:

A két napos program a helyi Rozsnyai múzeum JURTA TÁBORÁBAN:

Első nap: a projektnyitó találkozó után várt minket a lovasszekér. A vendégeinkkel felmásztunk ki a kocsi padjaira, ki a bakra és irány Létavértes határa. A pályázati programunknak megfelelően felkerestük a szőlős kertet. A tájházban megismertük a szőlő termesztés hagyományait és a műveléshez szükséges eszközöket. Közösen énekeltük a projekt címét adó népdalt, az „érik a szőlő, hajlik a vessző”-t. Meglátogattuk a nagyhírű levendulást, hiszen ma már a fiatalabb nemzedék közül nem mindenki próbálkozik a szőlő termesztéssel, hanem új lehetőségeket keres a homok területek felhasználására. Így van olyan gazda, aki az egykori szőlő helyét levendulával ültette be. A kirándulás után érkeztünk meg a Jurta táborba. Itt eredeti jurtában alattunk és a jurták közötti téren tartottuk a foglalkozásokat. A gyerekek csodálkozása határtalan örömbe csapott át, miután beköltözhettek a jurtákba. Már a közös ebédet itt a táborban költöttük el. Ebéd után a múzeum kerámia gyűjteményét tekintettük meg egy interaktív múzeumpedagógiai foglakozás keretében. Délután a papírmerítéssel és a bútorfestés alapjaival ismerkedtek a gyerekek. Jó volt látni, ahogy az ügyesebbek buzdítással vagy „gyere nézd, így próbáld meg!” felkiáltással bíztatták társaikat. Gyönyörű alkotások születtek, köztük az a festett kép is, melyen a határ két oldalán élő gyerekek az összetartozást, és az együtt munkálkodásukat festették meg. A művészkedés után vidám nevetéstől és kiáltozástól visszhangzottak a jurták „falai”: kezdetét vette a népi játékok kipróbálása. A nap végeztével jól esett a meleg vacsora. De még a gyereke számára tartogattunk egy meglepetést: tábortűzhöz vártuk őket, ahol még szalonnasütésre is lehetőség volt. Lassan elcsendesült a jurta tábor.

Második nap: az ébresztő és a reggeli után autóbuszra szálltunk és elindultunk a „szőlő-hegyek” között Vámospércsre. Itt a Koppány kalandparkban próbálhatták ki a gyerekek az ügyességüket. Mindenki végig ment az akadály pályán, a kihívás teljesítése minden diáknak óriási élményt jelentett. Fáradtan érkeztünk meg a Panoráma étterembe, ahol már vártak bennünket a finom ebéddel. Délután Debrecenbe az Agora Szabadidő Központot kerestük fel. Itt a gyerekek látványosan, ügyeskedve ismerkedtek meg a fizikai jelenségekkel. Nagyon hamar eltelt ez a két nap, sajnos elérkezett a búcsúzás ideje. A gyerekek barátként váltak el egymástól és már az augusztusi és a jövő évi találkozót szervezték!

„ÉRIKA SZŐLŐ, HAJLIK A VESSZŐ” ERDÉLYBEN: 2018.08.28.-30.:

A három napos kirándulást azért szerveztük, hogy megismertessük a testvértelepülések fiatalságát az egyik hagyományos erdélyi szőlő és borvidék, az Erdély hegyaljai szőlőtermő területtel. Az alföldi szőlőtermesztésbe és borászkodásba már bepillanthattunk a Létavértes környéki kirándulásunk alkalmával. Szerettük volna megmutatni, azt, hogy itt Erdély hegyalján az évszázados szőlészetnek ma kik az élő követői és ma mi jellemző erre a szőlőtermő területre. De, ha már átutazunk a Partium és Erdély gyönyörű tájain, akkor feltétlenül meg kell állnunk és kutakodnunk a régmúlt történelmében, olyan városokban mint pl. Bánffyhunyad, Kolzsvár, Nagyenyed. A kis csoportunk ismereteit Milotai József és Máté József tanárurak bővítették történelemből, magyar irodalomból és művészettörténetből.

Első nap:
A találkozó után elindultunk a határ felé. Az utazás jó hangulatban telt el. Utazásunk első megállója Bánnfyhunyad, ahol a csodálatos fakazettás református templomot néztük meg. Kolozsvárra érkezve először a várossal ismerkedtünk, Fő tér, Mátyás király lovasszobra, szülő háza, sajnos a Szent Mihály templomot felújítás miatt csak kívülről csodálhattuk meg. A délután felsétáltunk a fellegvárba, ahonnan lélegzetelállító volt a látvány. Estére érkeztünk meg a szállásunkra, a város magasabb részén található kollégiumba. A szobák ablakaiból a várost és a környező dombokat láttuk. A finom vacsora után a gyerekek fáradtan aludtak el.

Második nap:
Reggeli után Nagyenyedre utaztunk. Megismerkedtünk a kerített város történetével, felelevenítettük a nagyenyedi két fűzfa történetét. A Bethlen Kollégium egykori pincéje előtt találkoztunk az enyedi borásszal: András Emil úrral. A nagy melegben jó volt lesétálni a hűvös pincében, ahol meghallgattuk a személyes történetekkel átszőtt ismertetőt. Megnéztük a borászkodás helyi eszközeit, és bepillantottunk a féltve őrzött vinotékába is, ahol a polcokon penésszel és pókhálóval beszőtt üvegekben évtizedes borok várják azt a nagy pillanatot, amikor asztalra kerülhetnek. A finom ebéd elfogyasztása után visszautaztunk Kolozsvárra, de útközben még várt ránk néhány csoda. Először a Kőközi szoros hatalmas sziklafalai alatt sétáltunk, majd a torockószentgyörgyi Ilona várat „hódítottuk meg”. A napunk végeztével Torockó házai között sétáltunk. Este visszaérkeztünk a kollégiumba, ahol már várt bennünket a finom vacsora.

Harmadik nap:
Elérkezett a harmadik nap, sajnos indulni kell hazafelé. A kiadós reggeli után egy csodálatos túrában volt részünk. Végig sétáltunk a Tordai hasadékon. A kis csapatunk tagjai alföldiek lévén szájtátva, de nagyon kapaszkodva araszoltak végig a hidakon és keskeny ösvényeken. A hazafelé út beszélgetéstől, nevetéstől volt hangos.Barátokkal gazdagodva tértünk haza.

 Szüret és projektzáró Székelyhídon:
A projektzáró előtt Székelyhídra és Diószegre, a település határában lévő szőlőskertbe látogattunk ki. Itt felkerestük a Heit-pincészetet, ahol Heit Lóri bácsi bemutatta a családi kézben működő és egyre terjeszkedő szőlészetet, majd lesétáltunk a pincébe, ahol nemcsak a borászkodáshoz kapcsolódó történeket hallottunk. Lóri bácsi nagyon szépen beszélt a gyerekeknek az összetartozásról, magyarságról.

A közös programok végén felidéztük a projekt legszebb, legmeghatóbb pillanatait. A székelyhídi pedagógusok és gyerekek együtt kérték, hogy ha lehetőség lesz rá a következő évben, mindenképpen pályázzunk, mert felejthetetlen emlékeket ad mindenkinek ez a program. Mi szervező pedagógusok ígértük, hogy pályázunk, és az új pályázatunkban a fiatalság mellett a felnőtteket is szeretnénk bevonni a programunkba.

Viszontlátásra, találkozzunk jövőre, veletek Létavértesen és Székelyhídon!

Összegzés:
A mi településeinket a közös történelem mellett, az itt élő emberek hasonló tevékenységei, a szőlészet és borászat is összeköti. A pályázati program megvalósításában ezt a közös témát jártuk körbe, mutattuk meg a felnövekvő nemzedéknek. De, mint minden pályázat, ez a program is a kötelező megvalósítás mellet sokkal többet ad: rengeteg ismeretet, új találkozásokat, barátságokat, mérhetetlen mosolyt és jó kedvet.

A legnagyobb akadály a mi környezetünkben a pénz, így nagyon örülünk ennek a pályázati lehetőségnek és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által nyújtott, a pályázatunkkal elnyert összegnek.

 A programokon készült fotókon csupa vidám, érdeklődő, az együtt munkálkodásnak örülő gyermekeket látunk. A képeket nézve már elfelejtjük a sok-sok előkészületet, szervezést, a nehézségeket, és csak a jókedvű, vidám gyerekekre gondolunk, akik az autóbuszról leszállva hálásan köszönték meg a programokat!

Mi is így teszünk: hálás szívvel köszönjük a támogatást!

„Hatalmas hordók belsejében,
érleli finom zamatát,
hogy évek múlva, pohár ölében
köszöntsön embert és hazát!”

Nagy Dezsőné és Milotai József
pályázat készítői és megvalósítói

 Létavértes, 2019. 01. 21.

A bejegyzés megosztása:

„Te vagy az, te vagy az gyöngy kis ország, Erdély”

hatlogoProjektazonosító: HAT-17-01-2017-00250

“Mert a gyökérben van az élet, érted? Aki pedig elmegy, nem viheti magával a gyökereket.  S akinek nincs gyökere, az elvész. Sok magyar veszett el így, nagyon sok. Gondolj a gyökérre!” írja Vass Albert.

A tanítás mellet nagyon fontosnak tartjuk, hogy tanulóink megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, a “gyökereiket”. Ebben a munkánkban jelent nagy segítséget a Határtalanul! program, mely a hetedikes tanulók számára teszi lehetővé, hogy eljussanak a határainkon túli magyarok lakta területekre is. Ezért immár harmadik alkalommal állítottuk össze és adtuk be a pályázati programunkat, amit megvalósításra érdemesnek tartottak. Így a téli időszakban elkezdődött a projekt programjainak szervezése, azért hogy  tanulóinknak bemutathassuk a Partium és Erdély történelmi értékeit, földrajzi szépségeit.

A projekt címét úgy választottuk, hogy kapcsolódjon Arany János születésének 200. évfordulójához és az öt nap alatt felkeresett területekhez. A kirándulás előtt tanulóinknak bemutattuk az útvonalat, a történelmi, művészettörténeti, földrajzi ismereteket és az utazás alatt elvárt magatartásról is beszéltünk. Tanulóink tolmácsolásában hallgattuk meg Arany versét, melyből a projekt címét választottuk. A kirándulás fontos színhelye volt Nagyszalonta az Arany emlékévhez kapcsolódva, de bekerültek olyan városok is, melyek a történelem órák tananyagához kapcsolódtak: így jártuk be Déva és Vajdahunyad várát, Gyulafehérvárt és Csíksomlyót. A földrajz órákhoz kapcsolódva jártunk a Fogarasi havasokban, ahol libegővel jutottunk fel a 2000 méteren található Balea-tóhoz. Itt a júniusi melegből a hideg, havas télbe érkeztünk, ahol a méteres hófalra felmászva jót hógolyóztunk. A Szent Anna tónál és a Mohos tőzeglápnál a valamikori vulkáni működés nyomait és a jégkorszakból maradt növényeket tanulmányoztuk. A kirándulás helyszíneire érkezve egy-egy-csoport, akik előzőleg kutató munkát végeztek, beszámolóját hallgattuk meg. A szerzett tudásunkat a helyszínhez kapcsolódó versekkel, dalokkal, mondákkal, történetekkel egészítettük ki. Sok érdekes információhoz jutottunk a történelem tanár úr és a helyi idegenvezetők előadásaiból is.

hat2018kep02

Az utazásunk legmeghatóbb eseménye Erdély közepén, a mesebeli dombok között található Homoródszentpál kicsi iskolájának tanulóival eltöltött délelőtt. A látogatás időpontja június 4. volt, így a találkozó elején a mi csoportunk diákjai rövid műsorral idézték fel a szomorú eseményeket. A vendéglátóink zenés-táncos bemutatóval készültek. Amikor a közös éneklésben felhangzott az Ismerős arcok zenekar dalában a „  Mint a leszakított, haldokló virág, Mint az ötmillió magyar, akit nem hall a nagyvilág, Mint porba hullott mag, mi többé nem ered- Ha nem vigyázol ránk -, olyanok leszünk mi is nélküled” sora a teremben mindenfele könnyes szemek csillogtak. Jó volt látni, hogy a két iskola tanulói rövid idő alatt barátságosan, vidáman beszélgettek egymással. A csodálatos délelőtt közös csoportkép készítéssel ért véget.

hat2018kep01

Az utazásunk során több helyszínen emlékkoszorút helyeztünk el és virágot is ültettünk Farkaslakán, Tamási Áron sírjánál. Hazatérve az értékelő órán vidáman idéztük fel az öt nap eseményeit és biztattuk a hatodikosokat egy újabb Határtalanul kirándulásra.

hat2018kep03

„ Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk! „

Nagy Dezsőné és Milotai József
szaktanárok

A bejegyzés megosztása:

Határtalanul 2017

„Építsünk hidat, tiszta szavakból, határok fölé”
(Ismerős Arcok)

Ezzel a szlogennel indult útjára június elsején hajnali fél ötkor az Arany János iskola hetedik évfolyama, hogy a Hunyadiak nyomába eredjen, s a történelmi tanulmányaikból oly jól ismert történések helyszíneit saját szemmel láthassa.

hat201701

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul” c. pályázati lehetőségnek (HAT-16-01-0219) köszönhetően megfizethető áron jutottak el Aradon, Temesváron és Végváron keresztül egészen a Kazán–szorosig, majd vissza Szendrő, Galambóc, Nándorfehérvár és Palics érintésével.

hat201702

Rendkívül megható volt, amikor a több mint ötven magyar egyen pólós (melynek elejére rovásírással került fel a kirándulás jelmondata) diák együtt énekelte a magyar- és székely himnuszt az aradi vesztő helyen.

hat201704

De az élmények sokaságát díszítette a végvári gyerekek néptánc bemutatója, a Resicabányai Magyarság Házában tett látogatás, a szerb nyelven hallgatott Nándorfehérvári idegenvezetés (persze azért tolmács is volt), vagy a Kátai-tanyán kemencében sütött kürtős kalács is.

hat201703

Nem sokan mondhatják el magukról azt sem, hogy számháborúztak a Szendrői várban, vagy hogy a Topojai tóban fürödtek. Az meg végképp keveseknek adatik meg, hogy Faragó Zoltánt, a „Hazajárók” stábjának tagját személyesen hallgassák.

hat201705

Vendéglátóink mindenhol kedvesen fogadtak, nyelvi nehézségeink nem akadtak, sokszor olyan érzésünk támadt, mintha nem is léptük volna át az ország határt. Mi pedig elénekeltük nekik az Ismerős Arcok: Nélküled c. számát, melyre rögtön elérzékenyültek.

hat201706

A felejthetetlen élményekhez az osztályfőnökök (Molnárné Pelei Andrea, Fodor József, Bertóthy Tamás) munkáját segítendő hozzájárult a Csillagösvény utazási iroda, illetve ajándékok felajánlásával Létavértes Önkormányzata és Heit Lóránt is.

Bertóthy Tamás

A bejegyzés megosztása: