Egyéb kategória bejegyzései

Híres-nemes magyar hősök emlékére

A korábbi évek hagyományát folytatva október 6-án az aradi várbörtönben kivégzett tizenhárom honvéd tábornok emléke előtt tisztelegtünk, felidézve a szabadságharc vértanúinak egy-egy nemes gondolatát családról, hitről, hazaszeretetről. Az emlékműsort a 6. évfolyam diákjai mutatták be az iskola aulájában, majd október 9-én a Hajdú-Bihar Megyei Lovas és Huszár Hagyományőrző Sport és Kulturális Egyesülettel együttműködve a nagylétai születésű honvéd huszárszázados Kerekes József emléktáblájának avatási ünnepségén.

Felkészítő pedagógusok: Milotai-Kiss Ildikó, Milotai József

A bejegyzés megosztása:

Barangolás a kutyák világában

Az Állatok Világnapjáról minden évben megemlékezünk, amelynek alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, segítőtársként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Az ünnep célja, hogy az ember és állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára.  Ezen alkalomból Janikovszky Éva Könyvtárunk vetélkedőt szervezett október 4-én. Az idei tanévben a kutyák világában barangoltak a versenyzők. A játékos feladatokon keresztül megismerkedtek a kutyák életmódjával és fejlődésével, felismerték az egyes kutyafajtákat. Közösen énekelték Gryllus Vilmos Kutyát kérek című dalát. Majd a kutyás filmsikerek is bemutatásra kerültek a csoportoknak. A legügyesebb csapatok jutalomban részesültek. Köszönjük a zsűri (Nagy Dezsőné, Zsirosné Czeglédi Erzsébet) munkáját!

Eredmények:

I. „Tacsi-tesók” 6.a: Balogh Dorina, Bata Zsombor, Kecskeméti Szabolcs, Komlósi Zsófia

II. „Bernáthegyi” 6.b: Ádám Emília, Kapusi Boglárka, Sárosi Richárd, Soós Boglárka

III. „Szuper kutyik” 5.a: Bakó Molli, Bereczki Nóra, Csengeri Hanna, Menyhárt Csenge

Szervező pedagógus: Milotai-Kiss Ildikó

A bejegyzés megosztása:

Sok kicsi sokra megy

Iskolánk diákönkormányzata szeptember 27-29-ig őszi hulladékgyűjtési akciót szervezett. A közösségi összefogást népszerűsítve az alsó és felső tagozat közösen gyűjtötte a vegyes papírt. A családok és a helyi vállalkozók aktivitásának köszönhetően négy konténert sikerült megtöltenünk. Ezúton szeretnénk megköszönni Bora Zoltán, Nagy Tibor vállalkozók, a PIREHAB Nonprofit Kft. és a Létavértesi Városi Önkormányzat támogatását!

Szervező pedagógusok: Baloghné Janka Tímea, Milotai-Kiss Ildikó

 

A bejegyzés megosztása:

„Csodaszarvas – hagyomány és nomád kaland a Berettyóújfalui Tankerületi Központ intézményeiben”

EFOP-3.3.5-19-2020-00024

„Csodaszarvas – hagyomány és nomád kaland a Berettyóújfalui Tankerületi Központ intézményeiben”

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ pályázatot nyújtott be az EFOP-3.3.5-19 „Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program” konstrukció keretében. A projektben a tankerület 22 intézménye vett részt. Az iskolák tanulói napközis és bentlakásos táborokban tölthettek el 5-6 napot a 2021-es év 25. és 26. hetében. A programban való részvételre a Létavértesi Arany János Általános Iskola tanulói is lehetőséget kaptak.

A napközis programban iskolánk alsó tagozatos diákjai 2021.június 21-25 között vettek részt érdekes, izgalmas programokban.

A bentlakásos tábor felső tagozatos tanulók részvételével valósult meg 2021. június 28 és július 3-a között. A tanulók a zalakarosi Fortuna Hotelben táboroztak, innen indulva járták be a környező településeket, ismerkedtek Zalakaros nevezetességeivel és kirándultak a Balaton környékére.

A gyerekek változatos programokon vehettek részt. A balatoni fürdőzés mellett csónakáztak a Tapolcai tavasbarlangban, megtekintették a Tihanyi apátságot, Iharkúton megismerték az elhagyott bauxitbánya történetét, túráztak a Badacsonyra. Ezen kívül a zalakarosi helyszínen is színes programokból válogathattak: felfedezték a Termál tó környékét, rovarokkal ismerkedtek, pályaorientációs, érzékenyítő, hagyományőrző foglalkozásokon vettek részt.

A résztvevő tanulók számára örök emlék marad a táborozás. Köszönjük a lehetőséget a gyerekek és a résztvevő pedagógusok nevében egyaránt.

Megvalósító pedagógusok:

Napközis tábor: Menyhártné Bora Edit és Kiss Edit

Bentlakásos tábor: Zsirosné Czeglédi Erzsébet, Zsiros József, Milotai József és Nagy Dezsőné

A bejegyzés megosztása:

Tanévkezdés 2021-22

Kedves  Aranyos Diákok!

2021. szeptember 1-jén reggel 8 órától tartjuk tanévnyitó ünnepségünket, melyet aztán rögtön tanítási nap is követ!

Az ünnepségre terveink szerint az iskola udvarán kerül sor, ahová szüleitek is elkísérhetnek Benneteket. Az udvarra az Uszoda melletti bejáraton illetve a Kormányhivatal melletti kapun lehet majd bejutni.

Amennyiben rossz idő lesz, a rendezvényt a Tornacsarnokban tudjuk lebonyolítani, ahová azonban a járványügyi előírásoknak megfelelően csak oltási igazolvánnyal rendelkező felnőttek léphetnek be. Kérjük ennek figyelembe vételét!

Ne feledkezzetek meg arról, miszerint iskolánk házirendje előírja az ünnepélyeken viselt ruházatot:

fekete szoknya vagy nadrág, fehér blúz vagy ing

Ebbe öltözzetek tehát reggel! Amennyiben egész nap nem lenne kényelmes ez a viselet, kérlek Benneteket, hozzatok magatokkal váltóruhát!

Az előző tanév járványügyi szabályai közül egyelőre nem él a hőmérőzés, a közösségi terekben pedig a maszk viselése. Hordani tehát nem kötelező a maszkot, de nem is tilos! A kézfertőtlenítésre, fertőtlenítő takarításra a továbbiakban is szükség lesz, erre nagy gondot fogunk fordítani.

Nagyon várunk Benneteket!

Létavértes, 2021. augusztus 30.

Nagy Józsefné
intézményvezető
Létavértesi Arany János Általános Iskola

A bejegyzés megosztása:

Ötödik osztályosok figyelem!

Testnevelés órán iskolánk logójával ellátott fehér póló használatát javasoljuk, amire 1.000 Ft-ot kérünk befizetni tankönyvosztáskor!

Amennyiben a felsőbb évfolyamokon valaki kinőtte, elhasználta a pólóját, szintén van lehetőség a vásárlásra.

A befizetés mellett a gyerek méretét (S, M, L stb.) is kérjük megadni!

A testnevelés felszerelés ezen darabját tehát nem külön kell megvásárolni, mi gondoskodunk a beszerzésről. Diákjainknak a pólót a testnevelők fogják kiosztani!

A bejegyzés megosztása:

A Létavértesi Arany János Általános Iskola tájékoztatása a 2021-2022-es tanév kezdéséről

I. Tankönyvosztás

Az osztás ideje, amikor az aktuális járványügyi előírások betartása mellett várjuk a szülőket és diákokat:

2021. augusztus 26-án, csütörtökön délelőtt 8-12 óráig, délután 13-17 óráig

(A tankönyvek valamennyi általános iskolás tanuló számára ingyenesek.)

II. Nyilatkozatok, igazolások

A könyvosztással egyidőben kérünk igazolásokat az étkezéshez (határozat gyermekvédelmi kedvezményről, 3 vagy több gyerek a családban, tartós betegségről igazolás), nyilatkozatokat foglalkozások igénybevételéhez stb. Ennek megfelelően feltétlenül szükséges a szülő jelenléte ezen a napon!

III. Rajz- és technika eszközök

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően diákjaink számára tanítási órán használatos bizonyos eszközöket a kedvezőbb árak és használhatóság miatt most is az iskola szerzi be, így például 3-4. évfolyamosok és felső tagozatos diákok számára rajzból és technikából bizonyos tanszereket nem kérünk megvásárolni, nem szerepeltettük a kiadott listákon. Ezekre a dolgokra a következő összegeket kérjük:

1-2. osztály:                   300,-Ft

3-4. osztály:                1.000,-Ft

5-8. osztály:                2.200,-Ft

Ezeket a tételeket a tankönyvosztással egy időben szedjük be tanulónként. Kérjük, mindenki hozzon erre pénzt magával! Az ingyenesség erre nem vonatkozik, hiszen nem tankönyvről van szó!

IV. A fontos időpontok összefoglalva

Javítóvizsgák : 2021. augusztus 25. szerda 8:00

Tankönyvek osztása, étkezéshez igazolások,
nyilatkozatok leadása : 2021. augusztus 26. csütörtök 8:00

Évnyitó : 2021. szeptember 1. szerda 8:00
ezt követően Első tanítási nap
Létavértes, 2021. augusztus 10.

Nagy Józsefné
igazgató

A bejegyzés megosztása:

„Csodaszarvas – hagyomány és nomád kaland a Berettyóújfalui Tankerületi Központ intézményeiben”

EFOP-3.3.5-19-2020-00024

„Csodaszarvas – hagyomány és nomád kaland a Berettyóújfalui Tankerületi Központ intézményeiben”

Kedvezményezett neve: Berettyóújfalui Tankerületi Központ
Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.5-19-2020-00024
Támogatás összege (Ft): 88.810.952.-Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósítás időtartama: 2021.06.14 – 2021.09.26.

 A projekt tartalmának bemutatása:

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ tanulóinak közel 20 %-a hátrányos helyzetű, ezért fontos feladatunknak érezzük, hogy az esélyegyenlőség folyamatosan érvényesüljön tevékenységeink során. Kiemelt küldetésünk az egyenlő bánásmód, és az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű tanulók számára. Ez a projektben résztevevő intézmények kiválasztásánál is fontos szempont volt.

A projekt tematikájának meghatározása az általános iskolai korosztály életkori sajátosságaihoz igazodik. A tematikus formális és nem formális tartalmakat úgy állítottuk össze, hogy járuljanak hozzá a tanulók ismereteinek bővítéséhez, alapkészségeinek, kompetenciáinak fejlődéséhez. Az élményalapú ismeretelsajátítás segít abban, hogy a tanulás belső motivációja erősödjön, a tanulók személyisége fejlődjön, a tanulói közösség megerősödjön. A projekt lebonyolítása során alkalmazott kooperatív pedagógiai kultúra és tevékenység elsősorban a személyes és társas kapcsolati kompetenciát fejleszti. Tervezzük a Magyar Versmondók Egyesületének és programszolgáltatók bevonását a programok megvalósításába. A résztvevő tanulók önismerete fejlődik, önbizalma erősödik, jobban elfogadja önmagát és elismeri mások erősségeit.

 A tanulás újfajta megközelítése, a programba beépített pályaorientációs elemek segítenek a reális jövőkép kialakításában, ezáltal hozzájárulnak az iskolai eredményesség javulásához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás, a lemorzsolódás csökkenéséhez.

További céljaink:

 • A tematikus nem formális és informális programok megvalósulása során a tanulók számára biztosítjuk az önálló ismeret/ tapasztalatszerzési lehetőségeket.
 •  A gyakorlatorientált iskolai tananyag közvetítése, sikerélményhez juttatja a gyerekeket.
 • A program megvalósítása során célunk a tanulók egészséges személyiségfejlesztése, önértékelésük javítása, a negatív önbecsülés helyreállítása.
 • A folklór hagyományőrző műsor megvalósításával a célunk, hogy legyenek nyitottak a kultúra, a hagyomány, a népszokások megismerésére. Tartsák tiszteletben, ápolják nemzetünk hagyományait. Ismerjék meg a minket körülvevő népek kultúráját, hagyományait népmeséken és népdalokon keresztül.
 • Interaktív pályaorientációs foglalkozás megvalósításával a tanulók reális képet alkothatnak önmagukról, készségeikről, jártasságaikról. Előkészítjük a jövőbeli szakmájuk, hivatásuk kiválasztását. Tudatosodik Bennük, hogy a tanulás érték.
 • Az Irodalmi szerepjáték során megismerik és gyakorolják a megfelelő kommunikációt, a helyes magatartásformákat. Felfedezik anyanyelvünk szépségeit.
 • A sportjátékok során fejlődik kudarctűrő, konfliktuskezelő képességük, megvalósul a stresszoldás.
 • A csapatjátékokban formálódik együttműködési készségük, személyes és társas kapcsolati kompetenciájuk.
 • Az együttes tevékenységek során, a közösen átélt élmények hatására fejlődik a közösség.
 • A Kézműves foglalkozások teret biztosítanak a tanulói kreativitás kibontakozásának, a tehetséggondozásnak, miközben fejlődik a gyerekek önkifejezése, esztétikai, kulturális tudatossága.
 • Enyhítünk a tanulók szociális helyzetből eredő hátrányokon az integrált oktatás és az inkluzív nevelés alkalmazásával.
A bejegyzés megosztása: