Tanévkezdés 2021-22

Kedves  Aranyos Diákok!

2021. szeptember 1-jén reggel 8 órától tartjuk tanévnyitó ünnepségünket, melyet aztán rögtön tanítási nap is követ!

Az ünnepségre terveink szerint az iskola udvarán kerül sor, ahová szüleitek is elkísérhetnek Benneteket. Az udvarra az Uszoda melletti bejáraton illetve a Kormányhivatal melletti kapun lehet majd bejutni.

Amennyiben rossz idő lesz, a rendezvényt a Tornacsarnokban tudjuk lebonyolítani, ahová azonban a járványügyi előírásoknak megfelelően csak oltási igazolvánnyal rendelkező felnőttek léphetnek be. Kérjük ennek figyelembe vételét!

Ne feledkezzetek meg arról, miszerint iskolánk házirendje előírja az ünnepélyeken viselt ruházatot:

fekete szoknya vagy nadrág, fehér blúz vagy ing

Ebbe öltözzetek tehát reggel! Amennyiben egész nap nem lenne kényelmes ez a viselet, kérlek Benneteket, hozzatok magatokkal váltóruhát!

Az előző tanév járványügyi szabályai közül egyelőre nem él a hőmérőzés, a közösségi terekben pedig a maszk viselése. Hordani tehát nem kötelező a maszkot, de nem is tilos! A kézfertőtlenítésre, fertőtlenítő takarításra a továbbiakban is szükség lesz, erre nagy gondot fogunk fordítani.

Nagyon várunk Benneteket!

Létavértes, 2021. augusztus 30.

Nagy Józsefné
intézményvezető
Létavértesi Arany János Általános Iskola

A bejegyzés megosztása:

Ötödik osztályosok figyelem!

Testnevelés órán iskolánk logójával ellátott fehér póló használatát javasoljuk, amire 1.000 Ft-ot kérünk befizetni tankönyvosztáskor!

Amennyiben a felsőbb évfolyamokon valaki kinőtte, elhasználta a pólóját, szintén van lehetőség a vásárlásra.

A befizetés mellett a gyerek méretét (S, M, L stb.) is kérjük megadni!

A testnevelés felszerelés ezen darabját tehát nem külön kell megvásárolni, mi gondoskodunk a beszerzésről. Diákjainknak a pólót a testnevelők fogják kiosztani!

A bejegyzés megosztása:

A Létavértesi Arany János Általános Iskola tájékoztatása a 2021-2022-es tanév kezdéséről

I. Tankönyvosztás

Az osztás ideje, amikor az aktuális járványügyi előírások betartása mellett várjuk a szülőket és diákokat:

2021. augusztus 26-án, csütörtökön délelőtt 8-12 óráig, délután 13-17 óráig

(A tankönyvek valamennyi általános iskolás tanuló számára ingyenesek.)

II. Nyilatkozatok, igazolások

A könyvosztással egyidőben kérünk igazolásokat az étkezéshez (határozat gyermekvédelmi kedvezményről, 3 vagy több gyerek a családban, tartós betegségről igazolás), nyilatkozatokat foglalkozások igénybevételéhez stb. Ennek megfelelően feltétlenül szükséges a szülő jelenléte ezen a napon!

III. Rajz- és technika eszközök

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően diákjaink számára tanítási órán használatos bizonyos eszközöket a kedvezőbb árak és használhatóság miatt most is az iskola szerzi be, így például 3-4. évfolyamosok és felső tagozatos diákok számára rajzból és technikából bizonyos tanszereket nem kérünk megvásárolni, nem szerepeltettük a kiadott listákon. Ezekre a dolgokra a következő összegeket kérjük:

1-2. osztály:                   300,-Ft

3-4. osztály:                1.000,-Ft

5-8. osztály:                2.200,-Ft

Ezeket a tételeket a tankönyvosztással egy időben szedjük be tanulónként. Kérjük, mindenki hozzon erre pénzt magával! Az ingyenesség erre nem vonatkozik, hiszen nem tankönyvről van szó!

IV. A fontos időpontok összefoglalva

Javítóvizsgák : 2021. augusztus 25. szerda 8:00

Tankönyvek osztása, étkezéshez igazolások,
nyilatkozatok leadása : 2021. augusztus 26. csütörtök 8:00

Évnyitó : 2021. szeptember 1. szerda 8:00
ezt követően Első tanítási nap
Létavértes, 2021. augusztus 10.

Nagy Józsefné
igazgató

A bejegyzés megosztása:

Országos Mérések Tanulói tájékoztató 2021

6. ÉS 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓKNAK

A 2020/2021. tanévben, iskolánkban is megrendezésre kerül az országos kompetenciamérés matematikából és szövegértésből.

Az országos kompetencia mérésben iskolánk hatodik és nyolcadik osztályos tanulói vesznek részt. A mérésben való részvétel minden 6. és 8. évfolyamos tanuló számára kötelező. A mérés a diákok matematikai eszköztudásának és szövegértési képességeinek felmérésére terjed ki. A tesztek olyan matematikai és szövegértési eszköztudást mérő feladatokból állnak, amelyek elsősorban nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulását mérik, hanem a tanulóknak azt a képességét, hogy a tanultakat hogyan tudják alkalmazni valódi problémák, helyzetek megoldásában.

Az országos kompetenciamérés napja: 2021. május 26. szerda reggel 8 óra.

A mérés időtartama mindkét évfolyamon 4 X 45 perc.  A tanulóknak a matematikateszt megoldásához szükség lehet vonalzóra és számológépre. Ezeket a tanulók a mérés napján hozzák magukkal! A feladatlapok kitöltés alatt más segédeszköz nem használható. Mobiltelefon és/vagy tablet a felmérés ideje alatt nem használható még számológép helyett sem!

Az összesített mérési eredmény iskolánk honlapján megtekinthető lesz.

Nagy Dezsőné
intézményvezető-helyettes

A bejegyzés megosztása:

Országos Mérések Szülői tájékoztató 2021

Tisztelt Szülők!

A 2020/2021. tanévben, iskolánkban is megrendezésre kerül az országos kompetenciamérés matematikából és szövegértésből.

Az országos kompetencia mérésben iskolánk hatodik és nyolcadik osztályos tanulói vesznek részt. A mérésben való részvétel minden 6. és 8. évfolyamos tanuló számára kötelező. A mérés a diákok matematikai eszköztudásának és szövegértési képességeinek felmérésére terjed ki. A tesztek olyan matematikai és szövegértési eszköztudást mérő feladatokból állnak, amelyek elsősorban nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulását mérik, hanem a tanulóknak azt a képességét, hogy a tanultakat hogyan tudják alkalmazni valódi problémák, helyzetek megoldásában.

Az országos kompetenciamérés napja: 2021. május 26. szerda reggel 8 óra.

A 6. és 8. évfolyam tanulóit tájékoztatjuk a kompetenciamérés helyéről.

A mérés időtartama mindkét évfolyamon 4 X 45 perc.  A tanulóknak a matematikateszt megoldásához szükség lehet vonalzóra és számológépre. Ezeket a tanulók a mérés napján hozzák magukkal! A feladatlapok kitöltés alatt más segédeszköz nem használható. Mobiltelefon és/vagy tablet a felmérés ideje alatt nem használható még számológép helyett sem!

Az összesített mérési eredmény iskolánk honlapján megtekinthető lesz.

Nagy Dezsőné
intézményvezető-helyettes

A bejegyzés megosztása:

Országos Idegen Nyelvi Mérés 2021

6. és 8. évfolyamos diákok!

A 2020/2021. tanévben iskolánkban is megrendezésre kerül az országos idegen nyelvi mérés. A mérésben való részvétel minden 6. és 8. évfolyamos tanuló számára kötelező, aki első idegen nyelvként angol vagy német nyelvet tanul.

Az idegen nyelvi mérés napja: 2021. május 19. szerda

A 6. évfolyamos tanulók számára az idegen nyelvi mérés 8 órakor, a 8. évfolyamos tanulók számára 10 órakor kezdődik.

A mérés időtartama mindkét évfolyamon 2 X 30 perc. A mérés következő részekből áll: olvasott szöveg értés és hallott szöveg értés. A feladatlapok kitöltése alatt sem szótár, sem más segédeszköz nem használható.

Az összesített mérési eredmény iskolánk honlapján megtekinthető lesz 2021.június 11. után.

A mérés napján a terembeosztást és az órarendet a hirdetőtáblán találjátok!

Nagy Dezsőné
intézményvezető-helyettes

A bejegyzés megosztása:

Országos Idegen Nyelvi Mérés 2021

Tisztelt Szülők!

A 2020/2021. tanévben iskolánkban is megrendezésre kerülnek az országos mérések.

Az idegen nyelvi mérésben iskolánk hatodik és nyolcadik osztályos tanulói vesznek részt. A mérésben való részvétel minden 6. és 8. évfolyamos tanuló számára kötelező, aki első idegen nyelvként angol vagy német nyelvet tanul.

Az idegen nyelvi mérés napja: 2021. május 19. szerda

A 6. évfolyamos tanulók számára az idegen nyelvi mérés 8 órakor, a 8. évfolyamos tanulók számára 10 órakor kezdődik. A tanulókkal a mérés előtti napon ismertetjük, hogy melyik csoportban és melyik teremben kerül sor a mérés lebonyolításra.

A mérés időtartama mindkét évfolyamon 2 X 30 perc. A mérés következő részekből áll: olvasott szöveg értés és hallott szöveg értés. A feladatlapok kitöltése alatt sem szótár, sem más segédeszköz nem használható.

Az összesített mérési eredmény iskolánk honlapján megtekinthető lesz 2021.június 11. után.

Nagy Dezsőné
intézményvezető-helyettes

A bejegyzés megosztása: